Клинично ателие 2021/2022 - Втори семестър

Клиничното ателие на Българското общество за лаканианска психоанализа е пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на предварително подготвени за представяне случаи от практиката на широк кръг от специалисти.

Вторият семестър на Клиничното ателие през учебната 2021/2022 година ще започне през месец март. Предстоящите пет срещи ще се провеждат веднъж месечно, като продължителността на всяка една отделна среща е около 90 минути (с начало 19.30 ч.). Таксата участие е в размер на 80 лева и включва участието във всяка от предвидените пет срещи. Остава възможността за заявяване за участие в отделна среща от тези 5 последователни срещи, на цената на 25 лева.

Lire la suite : Клинично ателие 2021/2022 - Втори семестър

Клинично ателие 2021/2022 - Първи семестър

Клиничното ателие на Българското общество за лаканианска психоанализа е пространство за клинично обсъждане, теоретично ориентирано от лаканианската психоанализа, на предварително подготвени за представяне случаи от практиката на широк кръг от специалисти.

Първият семестър на Клиничното ателие през учебната 2021/2022 година ще започне през месец октомври. Предстоящите пет срещи ще се провеждат веднъж месечно, като продължителността на всяка една отделна среща е около 90 минути (с начало 19.30 ч.). Таксата участие е в размер на 80 лева и включва участието във всяка от предвидените пет срещи. Остава възможността за заявяване за участие в отделна среща от тези 5 последователни срещи, на цената на 25 лева.

Поради пандемията от COVID-19 и противоепидемичните мерки предвиждаме възможност да се събираме с присъствие в зала до 15 човека (залата на БОЛП, ул. Лайош Кошут 28)и участие едновременно онлайн, в платформата ZOOM. С тази цел е важно заявката за участие да се подаде предварително с краен срок 1 октомври. Очакваме и вашите заявки за представяне на случаи, която може да направите едновременно със заявката си за участие или в отделно писмо със срок до 1 октомври!

Lire la suite : Клинично ателие 2021/2022 - Първи семестър

Клинично ателие - Пловдив – 2021/2022

Клинично ателие – Пловдив 2021/2022 

Предстои провеждането на четири срещи, които се организират с подкрепата на Българско общество за лаканинаска психоанализа. Лаканианската общност в град Пловдив от 2012-та година до сега извървя дълъг и последователен път в своето психоаналитично развитие. В следствие на личната анализа, участие в картели, семинари и клиничните работни дни на Българско общество за лаканинаска психоанализа нашите колеги откриха, че наред с различните си желания имат едно общо и то е да обсъждат опит от клиничната си практика. Така се се роди идеята да бъде организирано Клинично ателие - Пловдив, което е продължение на психоаналитичното развитие на колегите ни с лаканианска ориентация в Пловдив и е разпознато като дейност на БОЛП.

Lire la suite : Клинично ателие - Пловдив – 2021/2022

template-joomspirit