Фиксация и повторение, Аргумент - Александър Стивънс

Фиксация и повторение

Аргумент

Александър Стивънс

  • https://www.facebook.com/108639619285801/posts/1949407631875648/
  • https://www.amp-nls.org/

Повторението е едно от четирите основни понятия в психоанализата както Лакан ги развива в Семинар XI, където той въвежда заедно с повторението, една нова измерение на реалното. За да направи това той го разграничава от преноса, който пост-фройдистите са свели до повторение на фигури от миналото.

По отношение на фиксацията, това е фройдистки термин, по-скоро използван дискретно от Фройд като той никога не му отрежда съдбовно място в своята метапсихология. Жак-Ален Милер, читател на Фройд, преминавайки през последното учение на Лакан, й отрежда съответното значение: „наслаждението (...) е едно събитие на тялото. (...) и от порядъка на травматизма (...) то е обект на една фиксация.”[1] Това не е първия път когато ползва Фройд в подкрепа, за да ни предложи един нов подход към последния Лакан. В този смисъл той вече ни предложи прочит на  „Задръжка, симптом и страх”.[2]

Прочети още: Фиксация и повторение, Аргумент - Александър Стивънс

template-joomspirit