Първите лаканиански семинари в България се провеждат като част от дейността на „Фройдистко поле” с председател Жудит Милер и с участието на психоаналитици, членове на Школата на Фройдистката кауза ECF, сред които са Даниел Роа, Филип Лакаде, Патрик Монрибо, Бернар Сайнав, Доминик Холвут, Александър Стивънс, Ален Мерле и др. Още в началото тези събития бяха насочени преди всичко към специалисти, които развиват клинична практика и имат интерес както от възможността за клинично конструиране и представяне на случаи, така и за развиване на техните знания по отношение на психоаналитичната теория. Като основна част от програмата на семинара винаги присъства „Дисциплината четене”, която дава възможност на колеги да направят свой прочит и коментар на две избрани изречения от трудовете на Лакан, които са обвързани с темата на семинара и съответно на теоретичното експозе на гост-лектора. В периода 1999 – 2012 година са проведени 22 семинара на Фройдистко поле, организирани с финансовата подкрепа на „Фройдистко поле – Франция”.

През 2012 година, след приемането на Българското общество за лаканианска психоанализа като асоциирана група към Новата лаканианска школа, семинарите започнаха да се организират с финансовата подкрепа и участие на Новата лаканианска школа като темите се избират, ориентирани от основните проблеми и въпроси, върху които се работи във всички лаканиански формации, а така също и от водещите теми на предстоящите конгреси на Новата лаканианска школа и Световната асоциация по психоанализа. Те са насочени към широк кръг от професионалисти, които развиват своята клинична практика, а така също и към завършващи студенти и други специалисти, които имат интерес към теорията и клиничната практика в лаканианската психоанализа. Семинарите на НЛШ и БОЛП се организират три пъти в годината и се провеждат в залата на Френския културен институт в София, площад „Славейков”.

„Издънка”/ Un rejeton” - Подготвителна среща по темата: „Да искаш дете?” на Еврофедерацията по психоанализа EFP - PIPOL – 10

 

          

Българско общество за лаканианска психоанализа

 Подготвителна среща по темата: „Да искаш дете?”

на Конгрес на Еврофедерацията по психоанализа EFP - PIPOL – 10

Събота, 8 май 2021            11.00 – 13.00 ч.          Платформата ZOOM

Тема на срещата „Издънка”/ Un rejeton

с гост:  Ги Поблом

Аналитик на Школата AE, член на Школата на фройдистката кауза (ЕCF) и Световната асоциация по психоанализа (AMP)

Българското общество за лаканианска психоанализа Ви кани на среща-разговор в процеса на подготовка по темата на конгреса на Еврофедерацията по психоанализа PIPOL-10 „Да искаш дете?”, Брюксел 3-4 юли, 2021.

Прочети още: „Издънка”/ Un rejeton” - Подготвителна среща по темата: „Да искаш дете?” на...

Заключителна среща-разговор по темата на конгреса на НЛШ за 2021 „Телесните ефекти на езика”

 

 

 

Заключителна среща-разговор по темата на конгреса на НЛШ за 2021

 „Телесните ефекти на езика”

Събота, 24 април 2021       16.00 – 18.00 ч.

 Платформата ZOOM

Прочети още: Заключителна среща-разговор по темата на конгреса на НЛШ за 2021 „Телесните...

template-joomspirit