Първите лаканиански семинари в България се провеждат като част от дейността на „Фройдистко поле” с председател Жудит Милер и с участието на психоаналитици, членове на Школата на Фройдистката кауза ECF, сред които са Даниел Роа, Филип Лакаде, Патрик Монрибо, Бернар Сайнав, Доминик Холвут, Александър Стивънс, Ален Мерле и др. Още в началото тези събития бяха насочени преди всичко към специалисти, които развиват клинична практика и имат интерес както от възможността за клинично конструиране и представяне на случаи, така и за развиване на техните знания по отношение на психоаналитичната теория. Като основна част от програмата на семинара винаги присъства „Дисциплината четене”, която дава възможност на колеги да направят свой прочит и коментар на две избрани изречения от трудовете на Лакан, които са обвързани с темата на семинара и съответно на теоретичното експозе на гост-лектора. В периода 1999 – 2012 година са проведени 22 семинара на Фройдистко поле, организирани с финансовата подкрепа на „Фройдистко поле – Франция”.

През 2012 година, след приемането на Българското общество за лаканианска психоанализа като асоциирана група към Новата лаканианска школа, семинарите започнаха да се организират с финансовата подкрепа и участие на Новата лаканианска школа като темите се избират, ориентирани от основните проблеми и въпроси, върху които се работи във всички лаканиански формации, а така също и от водещите теми на предстоящите конгреси на Новата лаканианска школа и Световната асоциация по психоанализа. Те са насочени към широк кръг от професионалисти, които развиват своята клинична практика, а така също и към завършващи студенти и други специалисти, които имат интерес към теорията и клиничната практика в лаканианската психоанализа. Семинарите на НЛШ и БОЛП се организират три пъти в годината и се провеждат в залата на Френския културен институт в София, площад „Славейков”.

XXIX-ти семинар на БОЛП и NLS - „Пас-ът" в нашата Школа, учениeто на аналитиците на Школата (AE)”

XXIX-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 

 „Пас-ът в нашата Школа, учениeто на аналитиците на Школата (AE)”

Петък, 2 октомври 2020,  09.00 – 16.30 ч.бул.Мария Луиза 58,  http://projectlab.bg/   

С участието на: Ан Беро

Аналитик на Школата Едно (AE), член на Световната асоциация по психоанализа (AMP), член на Новата лаканианска школа (NLS)и на NLS-Québec, Психоаналитик в Монреал (Канада)

 

Прочети още: XXIX-ти семинар на БОЛП и NLS - „Пас-ът" в нашата Школа, учениeто на...

template-joomspirit