Първите лаканиански семинари в България се провеждат като част от дейността на „Фройдистко поле” с председател Жудит Милер и с участието на психоаналитици, членове на Школата на Фройдистката кауза ECF, сред които са Даниел Роа, Филип Лакаде, Патрик Монрибо, Бернар Сайнав, Доминик Холвут, Александър Стивънс, Ален Мерле и др. Още в началото тези събития бяха насочени преди всичко към специалисти, които развиват клинична практика и имат интерес както от възможността за клинично конструиране и представяне на случаи, така и за развиване на техните знания по отношение на психоаналитичната теория. Като основна част от програмата на семинара винаги присъства „Дисциплината четене”, която дава възможност на колеги да направят свой прочит и коментар на две избрани изречения от трудовете на Лакан, които са обвързани с темата на семинара и съответно на теоретичното експозе на гост-лектора. В периода 1999 – 2012 година са проведени 22 семинара на Фройдистко поле, организирани с финансовата подкрепа на „Фройдистко поле – Франция”.

През 2012 година, след приемането на Българското общество за лаканианска психоанализа като асоциирана група към Новата лаканианска школа, семинарите започнаха да се организират с финансовата подкрепа и участие на Новата лаканианска школа като темите се избират, ориентирани от основните проблеми и въпроси, върху които се работи във всички лаканиански формации, а така също и от водещите теми на предстоящите конгреси на Новата лаканианска школа и Световната асоциация по психоанализа. Те са насочени към широк кръг от професионалисти, които развиват своята клинична практика, а така също и към завършващи студенти и други специалисти, които имат интерес към теорията и клиничната практика в лаканианската психоанализа. Семинарите на НЛШ и БОЛП се организират три пъти в годината и се провеждат в залата на Френския културен институт в София, площад „Славейков”.

XXXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 XXXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

В подготовка за Конгреса на НЛШ 2023 „Неудовлетвореност и тревога в клиниката и в цивилизацията“

събота, 28 януари 2023,   10.00 – 17.00

София, бул. „Мария Луиза“ 58, http://projectlab.bg/

само с присъствено участие

Тялото и неговите „джаджи“

с участието на: Доминик Холвут

психоаналитик – член на Школата (АМЕ) на Фройдистката кауза (ECF),  член на Новата лаканианска школа (NLS) и на Световната асоциация по психоанализа (AMP), директор на Куртил, преподавател в Клиничната секция на Брюксел и Клиничния колеж на Лил

Прочети още: XXXIII семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата...

(FR) "Отчет" (compte-rendu) за Семинара "Свръзвания"

LES NOUAGES DE LA NLS (3)

Lire Jacques-Alain Miller : Comment finissent les analyses

 Paradoxes de la passe

« Faire École » à la Société Bulgare de Psychanalyse Lacanienne (SBPL)

Le 1 octobre 2022 à Sofia

La place de l’imprévisible dans la cure et dans la communauté analytique

Sous la présidence de Daniel ROY, président de la NLS

 

Pour le premier Séminaire ’’Nouages’’ dans la Société SBPL, Daniel Roy nous a invité à une conversation à partir du texte ’’Sur le mutualisme’’ du dernier ouvrage de Jacques-Alain Miller ’’Comment finissent les analyses – Paradoxes de la passe’’. Les membres du Bureau de la SBPL ont présenté leurs réflexions sous forme de courts exposés, chacun ayant extrait un point qui a retenu son attention.

Прочети още: (FR) "Отчет" (compte-rendu) за Семинара "Свръзвания"

template-joomspirit