CIEN - България

CIEN България

По време на ПИПОЛ 9 /13 юли 2019/ се състоя международна среща на на мрежите Детство към Фройдстко поле под председателството на Ев Милер-Роз. На тази среща Ев Милер представи официално СИЕН България, който се учредява след 20 годишна история. Първата лаборатория на СИЕН в България е „Да растеш без родители/ /1998-2004/, последвана от „Детето и неговите симптоми“ /от 2005 до 2009 с партньори психоаналитици от Бордо, от 2010 до 2016 – в партньорство с медико-педагогическия институт Куртил, Белгия/ и от 2017 досега /2019/ изцяло българска лаборатория на СИЕН с подкрепата на БОЛП. Весела Банова представи и „Училищната лаборатория“ на СИЕН в София, която функционира от две години. Това многогодишно развитие на Интердисциплинарния център за детето в България доведе до неговото приемане като самостоятелна и функционираща група в мрежата на всички организации, свързани с детето под шапката на Фройдистко поле. Решението за номинирането на СИЕН България е взето по време на годишното събрание на СИЕН на 16 юни 2019 след дискусия под мотото „Подкрепата за България“: „Връзката между СИЕН Франция и СИЕН България е важна. Отвъд побратимяването между двете страни, е иницииран проект СИЕН България. Подкрепата на СИЕН Франция би могла да засяга специфични срещи с колеги в Европа. СИЕН Франция може да подкрепя инциативи във връзка с обмен, иницииран от специфични заявки, направени към Фондация Фройдистко поле или към СИЕН. Следователно по-скоро една специфична линия „подкрепа за България“, би било по-точно, ако се запише „действие или подкрепа на СИЕН в Европа“. Това е признание е и голям успех за „Фройдистко поле в България” и за разпространението на лаканианската психоанализа у нас.

Понастоящем СИЕН България включва лабораториите „Детето и неговите симптоми“ и Училищната лаборатория.

Весела Банова

Отговорник в УС на БОЛП за СИЕН България

Lire la suite : CIEN - България

ОТЧАЯНИ РОДИТЕЛИ - УЖАСНИ ДЕЦА, Даниел Роа

ОРИЕНТИРАЩ ТЕКСТ

за 7-мия клиничен ден на Психоаналитичния институт за детето

ОТЧАЯНИ РОДИТЕЛИ - УЖАСНИ ДЕЦА

Даниел Роа

 

                Това е заглавието, което Жак-Ален Милер ни предлага за нашия следващ клиничен ден на Психоаналитичния институт за детето.

                Това заглавие е в духа на времето, то не е празни приказки. В него резонира ежедневната реалност, която засяга отношенията на родителите и децата в настоящия век. То ни засяга и нас, доколкото тези отношения включват и нас. Това заглавие ни ангажира да се впишем в нишката на питането на Лакан в края на неговото учение от декември 1976 г.: “Създадена ли е тази връзка на детето с родителите?”[1].

Как е създадена тя за 4 годишната Нина, която идва да се консултира “защото не слушам татко и мама”, както казва тя? Те казват за дъщеря си, че “прави кризи”. Тя крещи и хвърля нейните обекти, “едно истинско” торнадо”. Нищо не ѝ въздейства, нито да бъде наказана, нито да ѝ се говори, “тя не слуша наставлението”. Майката се обвинява, че е “увредила дъщеря си” и отбелязва трудностите на Нина да се отдели от нея при всякакви обстоятелства.

Lire la suite : ОТЧАЯНИ РОДИТЕЛИ - УЖАСНИ ДЕЦА, Даниел Роа

CIEN Bulgarie - PARENTS EXASPÉRÉS – ENFANTS TERRIBLES

 

Laboratoire clinique

“L’ENFANT ET SES SYMPTÔMES”

Parents exaspérés – enfants terribles

Rencontre d’introduction vers la 7e Journée de l’Institut de l’Enfant

Invité – Dr Philippe Lacadée 

Psychiatre, psychanalyste, membre de ECF, NLS et AMP

19 Juin 2021      14.00 – 16.00 h CET    ZOOM

Lire la suite : CIEN Bulgarie - PARENTS EXASPÉRÉS – ENFANTS TERRIBLES

Темата за работа на СИЕН България

Общността, която обединява Интердисциплинарния център за детето /СИЕН/ България започна работа по темата „Отчаяни родители – ужасни деца“, по която тази и следващата година ще работи Институтът за детето.

На 19 юни 2021 се сътоя въвеждаща среща на лабораторията „Детето и неговите симптоми“ с участието на Филип Лакаде. Бяха представени два случая, които станаха предмет на коментар и дискусия. Първият случай бе представен от Петя Димитрова, психолог в София: „За едно момче, непрестанното движение и паузите“ и по-точно за едно момче, което е ужасно в дискурса на родителите, а всъщност е отчаяно от своето тяло. Вторият случай бе представен от Милена попова, психолог от Русе, която му е дала заглавието „Защитата „да си лош“. Симеон, който е 9 годишен има проблеми в училище. Той е лош с другите деца, а учителите се оплакват на майката, която е истински отчаяна. В края на дискусията стигнахме до извода, че е много важно за децата да бъдат УЖАСНИ, защото това е средство, което им позволява да търсят изход от онова, което движи и възбужда тяхното тяло.

В заключение на въпроса каква е функцията на тирето в заглавието „Отчаяни родители – ужасни деца“, Филип Лакаде отговори, че тирето ни насочва към недоразумението, което винаги възниква, насочва ни към въпроса за тялото като място за наслаждение ,присъщо на детето, което не може нито да принадлежи на отчаяните родители, нито да принадлежи на ужасното дете. Там е мястото за намесата на аналитика. Това тире има стойност на раздяла.

Предстои втора среща по темата „Отчаяни родители – ужасни деца“ на 16 октомври, отново с Филип Лакаде!

template-joomspirit