CIEN - България

CIEN България

По време на ПИПОЛ 9 /13 юли 2019/ се състоя международна среща на на мрежите Детство към Фройдстко поле под председателството на Ев Милер-Роз. На тази среща Ев Милер представи официално СИЕН България, който се учредява след 20 годишна история. Първата лаборатория на СИЕН в България е „Да растеш без родители/ /1998-2004/, последвана от „Детето и неговите симптоми“ /от 2005 до 2009 с партньори психоаналитици от Бордо, от 2010 до 2016 – в партньорство с медико-педагогическия институт Куртил, Белгия/ и от 2017 досега /2019/ изцяло българска лаборатория на СИЕН с подкрепата на БОЛП. Весела Банова представи и „Училищната лаборатория“ на СИЕН в София, която функционира от две години. Това многогодишно развитие на Интердисциплинарния център за детето в България доведе до неговото приемане като самостоятелна и функционираща група в мрежата на всички организации, свързани с детето под шапката на Фройдистко поле. Решението за номинирането на СИЕН България е взето по време на годишното събрание на СИЕН на 16 юни 2019 след дискусия под мотото „Подкрепата за България“: „Връзката между СИЕН Франция и СИЕН България е важна. Отвъд побратимяването между двете страни, е иницииран проект СИЕН България. Подкрепата на СИЕН Франция би могла да засяга специфични срещи с колеги в Европа. СИЕН Франция може да подкрепя инциативи във връзка с обмен, иницииран от специфични заявки, направени към Фондация Фройдистко поле или към СИЕН. Следователно по-скоро една специфична линия „подкрепа за България“, би било по-точно, ако се запише „действие или подкрепа на СИЕН в Европа“. Това е признание е и голям успех за „Фройдистко поле в България” и за разпространението на лаканианската психоанализа у нас.

Понастоящем СИЕН България включва лабораториите „Детето и неговите симптоми“ и Училищната лаборатория.

Весела Банова

Отговорник в УС на БОЛП за СИЕН България

Прочети още: CIEN - България

ОТЧАЯНИ РОДИТЕЛИ - УЖАСНИ ДЕЦА, Даниел Роа

ОРИЕНТИРАЩ ТЕКСТ

за 7-мия клиничен ден на Психоаналитичния институт за детето

ОТЧАЯНИ РОДИТЕЛИ - УЖАСНИ ДЕЦА

Даниел Роа

 

                Това е заглавието, което Жак-Ален Милер ни предлага за нашия следващ клиничен ден на Психоаналитичния институт за детето.

                Това заглавие е в духа на времето, то не е празни приказки. В него резонира ежедневната реалност, която засяга отношенията на родителите и децата в настоящия век. То ни засяга и нас, доколкото тези отношения включват и нас. Това заглавие ни ангажира да се впишем в нишката на питането на Лакан в края на неговото учение от декември 1976 г.: “Създадена ли е тази връзка на детето с родителите?”[1].

Как е създадена тя за 4 годишната Нина, която идва да се консултира “защото не слушам татко и мама”, както казва тя? Те казват за дъщеря си, че “прави кризи”. Тя крещи и хвърля нейните обекти, “едно истинско” торнадо”. Нищо не ѝ въздейства, нито да бъде наказана, нито да ѝ се говори, “тя не слуша наставлението”. Майката се обвинява, че е “увредила дъщеря си” и отбелязва трудностите на Нина да се отдели от нея при всякакви обстоятелства.

Прочети още: ОТЧАЯНИ РОДИТЕЛИ - УЖАСНИ ДЕЦА, Даниел Роа

template-joomspirit