ГОДИШЕН ДОКЛАД: 2007 г.

Сдружение „Група Фройдистко поле в България” (ГФПБ)
Общо събрание 2007
12 януари, събота 2008 година – 17.30 до 20.30


ДОКЛАД
Изготвен от Даниел Роа (председател), Весела Банова (зам. председател), Жудит Милер (член на управителния съвет), Десислава Иванова (секретар, отговорник за библиотеката, помощник-касиер), Хариета Манолова (член на управителния съвет), Камелия Василева (член на управителния съвет)


I. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2007

1. Рамката на Фройдистко поле (Жудит Милер)
 a) Публикации 
Три проекта бяха подготвени през 2007 година и имат своята ясна конкретизация за реализирането си:
- Публикуване на „Фамилните комплекси” (Complexes familiaux) имат най-после своето издателство – Celia, което подписа договор с le Seuil. Жак-Ален Милер разреши по принцип превода на предговора на своя текст в това издание.
 - Издаването на част от събраните материали от работата, Рамката на обучението, поверена от Лекари на света на Интердисциплинарния център за Детето както следва: една нова част на курса лекции, проведени тази година във Френския център, които събират работата в лабораторията на Интердисциплинарния център за детето-CIEN „Детето и неговите симптоми”. Издаването е включено в програмата на Френския културен институт за началото на 2008 година.
- Текстовете, събрани под заглавието „Бащата и тревогата” в първото издание на „Поредица на Фройдистко поле”, публикация на ГФПБ, са дадени също за издаване през ноември 2007 година на Френския център заедно с работата от семинарите на Фройдистко поле в София и с първите лекции, организирани от ГФПБ в Софийския университет. Очакваме да научим датата на издаване от Френския център.

б) Стажове
През 2007 година, само двама стажанти от ГФПБ, направиха своите. Това е недостатъчно. Недостатъчно, тъй като знаем, че стажовете, освен със значението си на основно обучение, дават възможност на тези колеги да направят поредица от супервизии, да започнат лична анализа, а за тези, които вече са започнали, дават възможност да я продължат. 
в) Френско - руски работни дни / Journées franco-russes 
През 2007 година, беше предвидено да се организира преди Третия PIPOL 3, неговото трансформиране е предвидено за 2008 година и се отнася към събирането на европейското Фройдистко поле, понеже Rennes 2 е подготвен да посрещне един Мини Еразмус на Фройдистко поле през юли 2008 година. Разполагаме с недостатъчно потвърждение за този проект, нов и следователно рискован, но много стимулиращ от теоретична, клинична и институционална гледна точка, също така, твърде решаващ в съвременния европейския контекст, за отстояването на когнитивизма, именно в университетската средата. Фройдистко поле се ползва от решението на колегите от Rennes 2, при което Председателя обмисля да предложи на Rennes 2 възможността университета да заеме своето видно място сред френските университети (именно с основанието на изготвяне и уреждане на международна магистратура в Московския педагогически университет и тази в Rennes 2, която ще бъде отворена съответно към включване на Софийския университет, който за учудване остана замразен. Забележка: това споразумение беше оценено от Московския университет като „отлично”.)
Френско-руските дни в Рен 2 остават отворени за вписване за участие от страна на Софийски Университет, който до този момент не проявява интерес. Да се отбележи: тази конвенция е валидна също за Московския университет.

д) Евопейската среща на Фройдистко поле, PIPOL (Международна програма за приложна психоанализа с лаканианска ориентация) и RIPA (Международна мрежа на институциите за приложна психоанализа).
Срещата PIPOL 3 беше изключително плодотворна, списание Mental ще публикува в своя 20ти брой (излизащ март 2008) направените изказвания в пленарните сесии, които дават измерението на тяхното empan, в регистъра на клиничното, в завръщането на приложната психоанализа до чистата психоанализа, и за политическото място, което заема лаканианската ориентация в Европа.
Приносът на един от членовете на ГФПБ (Весела Банова) беше един от четирите представяния на CIEN в тази Европейска среща, а нейното публикуване беше осъществено в Бюлетина на НЛУ/ Bulletin de la NLS, и в Carretel (излизащ през март 2008) поради неговата оригиналност.
Подготовката на PIPOL 4 (10 и 11 юли 2009 година в Барселона, “La désinsertion en psychanalyse. Clinique et pragmatique”) предвижда новите дейности на Групите Фройдистко поле във всяка страна или техните съответни. Това е една перспектива, която ще бъде включена в дневния ред на Общото събрание на ГФПБ на 12 януари и която аз ще мога да развия по време на обсъжданията на програмата за 2008 – 2009 на ГФПБ.
Le RIPA (Международна мрежа на институциите за приложна психоанализа) се снабди по случай PIPOL 3 с Европейски съвет. Начина и условията на записване в институциите с лаканианска ориентация или в „екипите на RIPA” , които работят в обществени или в частни институции ще започне в началото на 2008 година, което аз ще обясня по време на Общото събрание на 12 януари, тъй като също е свързано с публикациите;

2. Семинари на Група Фройдистко поле в България: представен от Весела 
Банова

а) февруари 2007 : обучителна среща с C. Dewambrechies La Sagna

На 17 февруари 2007 година във Френския институт в София се проведе обучителна среща с участието на Г-жа Карол Деванбреши Ла Саня. Десислава Иванова представи един случай, който беше обсъден с помощта на прецизни въпроси и много клиничните коментари на Г-жа Деванбреши. Много динамични и живи точки в дискусията бяха началото на лечението, структурата на пациентката, по-нататъшното развитие на терапията.
Имаше 13 участника, членове на ГФПБ.
Преводът беше осъществен от Гергана Ганева и Весела Банова - безвъзмездно.

б) Април 2007: Семинар с Ален Мерле на тема „Защо трансферът отваря и затваря несъзнаваното? Присъствието на психоаналитика”

На 28 април, както обикновено, във Френския институт в София се проведе Семинар на Фройдистко поле с участието на Д-р Ален Мерле.
Основание: „Присъствието на психоаналитика”, липсата на определена статия, която да подчертава абсолютния характер на това, което е действеното присъствие на психоаналитика в трансфера, едно присъствие от плът и кръв, необходимо за това, което въплъщава, за анализирания.
След помитането на идеите, получени при раждането на съвместния дискурс/изказване и чрез объркването у психоаналитиците, феномените на трансфера, чрез това, с което се изгражда неговата структура, Лакан се „доближиава” до понятието трансфер като оперира с него в психоаналитичната практика и като го следва.

Понятието трансфер не може да намери своя смисъл без да бъде разгледан заедно с другите фундаментални понятия в психоанализата, а именно несъзнаваното, повтарянето/репетирането и влечението. Като всички Семинари на Фройдистко поле, този Семинар също използва „коментирането” /“discipline du commentaire”/. Тази дисциплина изисква от всички участници, преди да се включат в семинара, да работят над откъс от избран текст, посочен от гост-лектора за ключов: Семинарът, Книга ХІ, Четирите основни понятия в психоанализата, глава 10 „Присъствието на психоаналитика”. Тази работа беше организирана от членовете на ГФПБ. Посоченият откъс от д-р Ален Мерле беше предварително подготвен – „четен” от Картела в София (В. Банова, Е. Генчев, Д. Иванова, И. Бранева). Предварителна работа беше организирана и от д-р Камелия Василева във Варна.
Програмата на семинара включваше:
Весела Банова – въведение
Ален Мерле – експозе на тема „Присъствието на психоаналитика - Защо трансферът отваря и затваря несъзнаваното?”
Лекцията коментираше глава 10 на Семинарът, книга ХІ
Клинични случаи, представени от Хариета Манолова и Евгений Генчев.
Преводът на семинара беше осъществен от Весела Банова – безвъзмездно.
В семинара участваха 23 човека, които платиха определената такса участие.
в) декември 2007: Семинар на тема „Обектите и влечението” с д-р P. Monribot

На 15 декември беше проведен вторият семинар за годината на ГФПБ „Обектите и влечението” с участието на д-р Патрик Монрибо във Френския институт в София.
Работата в семинара беше предварително добре подготвена. Беше осигурен предварително текста на главите ХІІІ и ХVІ на Семинарът, книга ХІ на френски, руски и на английски език за участниците. Текстът на двете глави беше подготвен – „четен” от Картела в София (В. Банова, Д. Иванова, Е. Генчев, И. Бранева)
Le 15 décembre a eu lieu le Séminaire de CF « Les objet et la pulsion » avec la participation de Dr Patrick Monribot a l’Institut Français de Sofia.
Програмата на семинара включваше:
Весела Банова – въведение
Патрик Монрибо – експозе на тема „Обектите и влечението”. Дискусия
Коментиране на Семинар, книга ХІ, глави ХІІІ и ХVІ
Клинични случаи, представени от Димитрина Григорова и Десислава Иванова
В семинара участваха 19 човека, които платиха предварително обявената такса-участие.
Преводът беше осъществен от Весела Банова – безвъзмездно.
3. Лекции на ГФПБ 

а) Лекции в Софийския университет към Департамент по социална педагогика: доклад на Нели Петрова – Димитрова

Цикъл от четири лекции 2006 – 2007 и
Цикъл от четири лекции 2007 - 2008

б) Лекции в Медицинския университет към катедра: доклад на Хариета Манолова
Цикъл от лекции 2006 - 2008
Цикъл 2007 – 2008: предвидения цикъл върху психозите не беше организиран за тази година; предстоят осъществяването на нови контакти с клиничните среди (Д. Роа)
ДОКЛАД
За Лекциите, организирани от Фройдистко поле Франция и България в Медицинския университет - София
През 2006/2007
Отговорник: Хариета Манолова
Програма на Лекциите:
Петък 10 ноември – от 17 до 19 ч.: Силвен Макали, психолог, Департамент по зависимости, Болничен център Charles Perrens, CHU de Bordeaux. 
Заглавие на лекцията: Новите симптоми: токсикоманиите.

Петък 16 февруари – от 17 до 19 ч.: Карол Деванбреши Ла Саня, психиатър, психоаналитик, медицински директор на клиниката Horizon 33, преподавател в Клиничната секция в Бордо.
Заглавие на лекцията: Психичната анорексия и условията на нейното нейните печалби и загуби

петък 9 март – 17 до 19 ч. : Вероник Мариаж, психоаналитик, терапевтичен директор на Courtil, координатор на Клиничния колеж в Лил, обучител в Клиничния отдел в Брюксел.
Заглавие на лекцията: Психозата при детето - клинични бележки

петък 27 април – 17 до 19 ч. : Ален Мерле, психоаналитик, Бивш директор на клиничната помощ на болницата в Стразбург, обучител в Клиничния отдел на Бордо.
Заглавие на лекцията: психосоматичния феномен

Лекциите бяха организирани с помощта на Ректората на Медицинския университет и Психиатричната катедра.
Място на провеждане на лекциите: Аудиторията на Катедрата
Участници: професионалисти, работещи във Факултета, студенти, членове и поканени от ГФПБ и Асоциацията „Дете и пространство”.

Заключение: 
Лекциите бяха организирани според реалните възможности и ресурси. Залата беше в лошо състояние, с което не съотвестваше на интереса на публиката и на качеството на лекциите. Лекциите направиха много голямо впечатление, темите бяха добре подбрани. Лекциите, които бяха точни, богати на опит и с харизматично лично присъствие на Г-жа д-р Карол Ла Саня и д-р Ален Мерле оставиха голямо впечатление в клиничната общност.
Поради пожара и изгарянето на сградата на Психиатрията, живот в Катедрата практически не съществува и Болницата започна един голям ремонт с неясен край. Тази ситуация попречи организирането на лекции във Факултета по медицина тази година 2007/2008 и както изглежда може да не се случи и през следващата година. 
Предложение: ГФПБ с помощта на Фройдистко поле, Франция може да се опита да намери средства за издаването на четирите проведени лекции в България.

4. Лаборатории CIEN, доклад на P. Lacadée

а) Среща „Да растеш без родители”: доклад на Камелия Василева
  Групата на Фройдистко поле България осъществява работата на две изследователски лаборатории на Интердисциплинарния център на Детето.
Клиничната работа на мултидисциплинарни екипи от психолози, социални работници, лекари, възпитатели, педагози и други специалисти работещи с деца, дискусията върху случаите един по един, са основните инструменти за работа в лабораториите.
  Лабораторията „ Да растеш без родители” е продължител на 6-годишната програма за обучение на персонала на Домовете за медико-социални грижи за деца. Съвместно с Асоциация „Дете и пространство” бяха организирани 4 регионални срещи на представители на институциите в градовете София, Варна, Сливен и Трявна. Те преминаха под общата тема „Детето и неговите радости”. Всяка от поканените институции представи клиничен случай от собствената си практика и свързан с избраната тема. През м.септември се проведе национална среща, в която участваха около 40 представители на ДМСГД. От предварително представените случаи бяха селекционирани 6 случая, които бяха дискутирани и анализирани по време на тази среща, в която имаше възможност да участва и г-н Даниел Роа.
  През юни 2008г. е планирана следваща национална среща в София. Избрана е работна тема „ Пространстава за срещи„ както и научен комитет за избора на представяните случаи в залата. Асоциация „ Дете и пространство”, която има многобройни членове в екипите на домовете ще осигури организирането на срещата в тясно сътрудничество с научния комитет.
  Другата лаборатория на Интердисциплинарния Център на Детето се нарича „ Какво искат да кажат юношите, наречени делинквентни” и се организира от Института за социални деейности и практики. Лабораторията работи в определен едномесечен ритъм, предоставяйки пространство на социални работници, психолози, възпитатели да споделят и дискутират върху казуси от реалната социална работа. На тези мултидисциплинарни срещи присъстват по възможност по време на престоя си в България и френските психоналитици – Филип Лакаде, Даниел Роа, Патрик Монрибо. От съществуването на лабораторията от около 4 години досега, тя е утвърдено място за работа на хора от практиката на социалните дейности.

б) „Детето и неговите симптоми”: доклад на Даниел Роа и Весела Банова

Лабораторията „Детето и неговите симптоми”: През 2006 – 2007 година беше осъществен до край първия цикъл от обучение с участието на институции и дневни центрове, които бяха предложени за участие във двугодишния цикъл. Сегашната формула позволява много активното участие на младите членове на ГФПБ, които работят и интервинират като обучители и „подкрепящи” на един или два екипа, с които те се срещат на място в институциите и с които те работят върху представянето на клинични ситуации. Оценката на обучението, осъществявана от Нели Петрова, финансово осигурена от Лекари на света, показва благоприятна обратна връзка от участниците за достъпността на темите и за начина, нов за тях, на участие. През юли беше проведена среща за подготовка на организацията на новия цикъл от две години с представянето на новите институции и на българските обучители – срещата беше водена от Камелия Василева, Весела Банова и Даниел Роа. Нашият колега от ГФПБ – Инна Бранева осигурява винаги много ефективно координиране на тази програма (Даниел Роа).
Весела Банова - Въпроси за размисъл: Работата в тази лаборатория, включително. Посещенията на подкрепящите на място в институциите изясняват и осветляват работата на екипите, благодарение на което се разкриват много случаи на деца, диагностицирани като „средна и висока степен на умствена изостаналост”, което се влияе от психотична или аутистична структура. Тук се повдига въпроса за необходимостта да помислим как да разшири и прецизира изследователската работата на членовете на лабораторията. Също така, има много искания за представяне на случаи, които не могат да бъдат представени по време на модулите поради ограниченията на времето. Въпросите на екипите винаги са свързани с агресивни и автоагресивни симптоми на самонараняване. Според мен изследователската работа на лабораторията трябва да се ориентира към симптомите на агресивност при психотичните деца.

Програмата на „Детето и неговите симптоми” 2006-2007
1. 30 септември/ 1 октомври: Въвеждане на темата за годината „Партньорите на детето”
Френски обучител: Даниел Роа
Български експозета:  
Десислава Иванова – Какво е да си партньор на детето. Съвременната структура на семейството – ролята на бащата и на майката
Христо Златев – Случай от ДМСГД

2. 11/12 ноември : „Как се става партньор на детето?” 
Френски обучител: Силвен Макали
Български експозета:
Камелия Василева
Паулина Качулева

3. 20/21 януари: „Малките други”
Френски обучител: Женвиев Клутур-Монрибо
Български експозета:
Даниела Йосифова
Д-р Татяна Спасова

4. 10/11 март : „Посрещане на психотичното измерение”
Френски обучител: Вероник Мариаж
Български експозета:
Димитрина Григорова – Случаят Христо
Станимира Начева – Случаят Стоян – посрещане на психотичното измерение в Комплекса за социални услуги

5. 7/8 април : „Непознатите партньори: преходния обект, аутистичните обекти и др.)
Френски обучител: Даниел Лакаде-Лабро
Български експозета:
Инна Бранева – Преходните обекти
Милена Бръчкова – Аутистичните обекти

6. 9/10 юни : „Външните партньори” 
Френски обучител: Филип Лакаде
Български експозета:
Константин Бандеров (външен партньор в няколко институции)
Аделина Иванова 

в) „Какво искат да кажат така наречените делинквентни юноши?”: доклад на Нели Петрова, Филип Лакаде


5. Взаимодействие с Ново лаканианско училище / NLS : доклад на Даниел Роа

а) Картели

Картелите: един картел беше активен при подготовката на Конгреса на НЛУ „Атина 2007”, върху темата за трансфера. Съставен от И. Бранева, В. Банова, Д. Иванова, Е. Генчев, Д. Роа – плюс един, с представяне на случай, който беше публикуван в брой 1 на Бюлетина на НЛУ / Bulletin de la NLS. По време на срещата на управителния съвет на 8 юли, беше заявено желанието за формиране на други картели, но не са конкретизирани. Този въпрос трябва да бъде взет под внимание на нашето Общо събрание, тъй като картелите остават един сигурен инструмент за изучаване на текстове, приоритетен обект за ГФПБ, и за клиничен обмен.

б) Участие в Конгреса през 2007 на NLS/ Ново лаканианско училище
Членовете на този, споменат вече, картел присъстваха на Конгреса в Атина през май; те имаха възможност да се запознаят с други колеги от НЛУ и да участват в среща, организирана от секретаря на НЛУ за Източна Европа. Подкрепя се силно присъствието на членове на ГФПБ на предстоящият през март, 2008 конгрес в Gand; колегите от Kring, които организират представянето, ще съдействат за настаняването на място.

6. Публикации – Хариета Манолова

 
7. Библиотека на Фройдистко поле и на ГФПБ: доклад от Десислава Иванова

а) Списък на новите книги, придобити през 2007 година
Février – Avril 2007 
AUTEUR TITRE EDITION NOMBRE

Jaques Lacan
 
« Mon Enseignement » Champ Freudien
Collection dirigee par Jacques-Alain et Judith Miller
Editions du Seuil, octobre 2005 

1
Jaques Lacan
 Le Séminaire
Livre I
Les écrits techniques de Freud
Texte établi par Jacques-Alain Miller 
Editions du Seuil, janvier 1975 
1
Jaques Lacan
 Ecrits
The first Complete Edition in English
Translated by Bruce Fink 
W.W. Norton & Company
New York ∙ London 
1
Jaques Lacan
 Namen – des – Vaters
Aus dem Französischen von Hans-Dieter Gondek
 
Editions du Seuil, 2005
Verlag Turia + Kant, 2006 
1
Jacques Lacan
 Quatre concepts de psychanalyse
 Editions du SEUIL 1
Ассоциация Фрейдового поля
Новая Лакановская Школа
Украинская психоаналитическая группа Фрейдова поля
Донецкий государственнный медицинский университетим. Горького Франко – Белюгийско-Украинская конференция по психоанализу
„Седьмой семинар Фрейдова поля в Украине: Бессознательное Фрейда, бессознательное Лакана”
Тема семинара посвящена ХІ книге Жака Лакана: „Семинар: Четыре основные понятия психоанализа” 

Донецк 2005 

1

VІ Франко-украинский психоаналитический семинар посвященный теме 
„Психоз” 
Луганск 2004 
1

Април - Декември 2007 
AUTEUR TITRE EDITION NOMBRE

Жак Лакан
Jaques Lacan
 Семинари
Книга 11
Четыре основные понятия психоанализа
(1964) 
ГНОЗИС/ ЛОГОС
Москва 2004 

1

Списания
MENTAL
Revue Internationale de Sante Mentale et Psychanalyse Appliquée
MAI 2007 ∙ 19 
Les psychanalystes et le medicament 
Nouvelle Ecole Lacanienne
New Lacanian School 
1
Nouvelle Ecole Lacanienne
New Lacanian School
BULLETIN – 1 2007 
BULLETIN DE LA NLS
BULLETIN OF THE NLS 
NLS 
1

Списания
MENTAL
Revue Internationale de Sante Mentale et Psychanalyse Appliquée
AVRIL 2006 ∙ 17 Face au suicide : la psychanalyse 
Nouvelle Ecole Lacanienne
New Lacanian School 
1
PRELIMINAIRE
16, Automne 2006
Publication du Champ Freudien en Belgique D’une rééducation et ses préliminaires 
Antenne 110, 2006 
1
SCRIPTA XXV
Marie-Rose ALENDA LECLERE, Georges JOVELET, Marie-Jose PROTIN, Fabrice GILLES, Marie-Jeanne GRANIER, Catherine STEF 
Scripta XXV
Mars – Avril 2006 Association de la Cause Freudienne
Champagne – Artois – Picardie – Ardennes
ACF - CAPA 
1
CONFLUENTS
Numéro 55
Décembre 2006 Une psychopathologie des familles contemporaines…
« Le nœud défait »
Pierre Naveau (Anthropos édit.) Bulletin regional de la coordination ACF-IdF, 2006 1
HORIZON n. 40
Mars 2006
Helene Deitombe, Paulo Siquerira, Sonia Chiriaco, Helene Bonnaud, Patrick Monribot, Sabine Laisne, Michel Delepouve, Christine Tauzin, Pascale Fari, Annie Dray-Stauffer, Bertrand Lahutte, Marie-Claude Sureau, Jacqeline Scwarz-Guyader 
Acte et responsabilité 
Publication de l’Envers de Paris – Ecole de la Cause freudienne 
1
HORIZON n. 41
Juin 2006
Helene Deitombe, Paulo Siquerira, Yasmine Grasser, Marie-Helen Roche, Mauricio do Rego Barros, Adela Bande-Alcantud, Bernard Jothy, Anne Ganevet-Poumellec, Thierry Jacquemin, Catherine Brault-Vigan, Ckaude Quenardel, Helene Guilbaud, Karim Bordeau, Catherine Arro, Brigitte Jaques 
La voix du père 
Publication de l’Envers de Paris – Ecole de la Cause freudienne 
1
HORIZON n. 42
Octobre 2006
Helene Deitombe, Paulo Fabian Fajnwaks, Francesca Biagi-Chai, Marie-Helene Doguet-Dziomba, Rene Fiori, Anne Ganevet-Paumellec, Elisabeth Fratz, Raphaele Jude, Dominique Maillot, Rene V4alentin, Ricardo Schabelman 
Souffrances au travail 
Publication de l’Envers de Paris – Ecole de la Cause freudienne 
1
LETTRE MENSUELLE
Numéro 248, Mai 2006
Lilia Mahjoub, Rose-Paule Vinciguerra, Isabella Ramaioli Catherine Lazarus-Matet, Alexandre Stevens, Andre Borderias, Joelle Fabrega, Vincent Moreau, Jean Luc Monnier, Bernard Porcheret, Romain-Pierre Renou, Philippe Lacadee, :aryse Roy, Eric Laurent, Federico Ossola, Jacques Roch, Jo Attie, Celine Menghi 
LETTRE MENSUELLE
Ecole de la Cause freudienne
Numéro 248, Mai 2006 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

LETTRE MENSUELLE
Numero 249, Juin 2006
Lilia Mahjoub, Anne Szulzynger-Bernole, Francisco Hugo Freda, Isabella Ramaioli, Maurizio Mazzotti, Marria Christina Aguirre, Alexandre Vialatte, Jo Attie, Alexandre Stivens et Philippe Hellebois, Delia Styeinmann, Chantal Simonetti, Deborah Gutermann, Pascal Pernot, Christine De Georges, Philippe Hellebois, Thierry Jacquemin, Catherine Lacaze-Paule, Francois Leguil, Celine Menghi 
LETTRE MENSUELLE
Ecole de la Cause freudienne
Numéro 249, Juin 2006 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

LETTRE MENSUELLE
Numéro 251, Septembre-Octobre 2006
Lilia Mahjoub, Eric Laurent, Armand Zaloszyc, Rose-Paule Vinciguerra, Victoria Horne-Reinoso, Marie-Christine Segalen, Judith Miller, Jean-Pierre Deffieux, Virginio Baio, Jean-Claude Razavet, Catherine Lazarus-Matet, Jacqueline Dheret, Veronique Pannetier, Elisabeth Leclerc-Razavet, Jean-Pierre Denis, Marie-Christine Bruyere, Francesca Biagi-Chai, Jose Rambeau, Anaëlle Lebovits, Patrick Le Meur, Jeanne Joucla, Anne Combot, Armelle Gaydon, Stella Harrison, Rene Saboural, Jo Attie, Leornrdo Gorostiza 
LETTRE MENSUELLE
Ecole de la Cause freudienne
Numéro 251, Septembre-Octobre 2006 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

LETTRE MENSUELLE
Numéro 252, Novembre 2006
Lilia Mahjoub, Phillipe La Sagna, Esthela Solano-Suarez, Xavier Esque, Jacques-Alain Miller, Daniel Roy, Ana Simonetti, Antoni Vicens, Marie-Clauede Chauvire, Jean-Pierre Denis, Caroline Neubaur, Nathalie Georges, Pierre Streliski, Michele Miech, Helene Deltombe, Vicente Palomera, Anne Lyzy 
LETTRE MENSUELLE
Ecole de la Cause freudienne
Numéro 252, Novembre 2006
 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

LETTRE MENSUELLE
Numéro 253, Décembre 2006
Lilia Mahjoub, Lilia Mahjoub, Esthela Solano-Suarez, Laure Naveau, Pierre Naveau, Nora Goncalves, Miguel Angel Vazquesz, Marie-Josee Raybaud, Jose Rambeau, Jean-Francois Cottes, Myriam Mitelman, Harold Dielmann, Marie-Dominiques Auzeby, Martine Coussot, Therese Petitpierre, Marcus Andre Viera 
LETTRE MENSUELLE
Ecole de la Cause freudienne
Numéro 253, Décembre 2006
 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

LA LETTRE MENSUELLE
Numéro 254, Janvier 2007
Lilia Mahjoub, Jacques-Alain Miller, Jean-Pierre Deffieux, Pierre Sidon, Pierre Naveau, Xavier Gommichon, Reginald Blanchet, Marie-Helene Blancard-Briole, Domonique Jammet, Victoria Horne-Reinoso, Marie-Helene Doguet, Pierre Sidon, Armelle Guivarch, Armand Zaloszyc, Francois Ansermet 
LA LETTRE MENSUELLE
Numéro 254, Janvier 2007 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

QUARTO 
N° 64 Hiver 1998
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Philosophes de Lacan 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 66 Novembre 1998
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Les conditions d’une transmission 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 66 Novembre 1998
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Les conditions d’une transmission 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 67 Mars 1999
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Curable - Incurable 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 68 Octobre 1999
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

L’enfant, a la lettre 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 70 Avril 2000
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Pouetes de Pouasie
Lacan et la poesie 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 72 Décembre 2000
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

« La force du même » 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 78 Février 2003
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Amour fous 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 79 Juine 2003
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Paradis toxiques 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
COLOFON
N° 26 Junio 2006
Bulletin de la Federacion Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano
 
Una arana en el techo 
Editado en Valencia, Junio 2006 
1
QUARTO 
N° 86 Avril 2006
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

L’invention sinthomatique 
ECF - Quarto 
1
QUARTO 
N° 87 Juin 2006
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Le secret des Noms-du-Pere 
ECF - Quarto 
1

Б. Припомняне на списъка на книги от стария фонд.

Книги, получени през 2006
AUTEUR TITRE EDITION NOMBRE

Sous la direction de Jaques-Alain Miller
 Lakant
LACAN avec KANT
« Que puis-je savoir ? Que puis-je faire ? Que m’est-il permis d’esperer ? » Collection Rue Huysmans
ELPCF, Barcelona, 2000
Ecole de la Cause freudienne, Paris, octobre 2003 
DIFFUSION NAVARIN - SEUIL 

1
A. Schnurmann, S. Payne, M. Schmideberg PHOBIE, FETICHE, EXHIBITIONNISME
Trios references du Seminaire IV
DE JACQUES LACAN
Les Documents de la Bibliotheque de L’Ecole de la Cause Freudienne N.5 E.C.F. – A.C.F.
Imprime par Le Clavier
Depot legal n. 087
2e trimestre 1995 


1
Francois Regnault Notre objet a
Collection dirigee par Jean-Claude Milner Editions Verdier, 2003
Collection « Philia »
 
1
SCRIPTA XXIV
Marie-Rose ALENDA LECLERE, Bernard SEYNHAEVE, Claude PARCHLINIAK, Joelle FRAISON, Corinne GOUSSIEZ 
Scripta XXIV
Janvier – Fevrier 2006 Association de la Cause Freudienne
Champagne – Artois – Picardie – Ardennes
ACF - CAPA 
1
SCRIPTA
Geer Hoornaert, Erik Mertens, Monique de Buck, Joost Demuynck, Luc Vander Vennet, Veronique Mariage, Marc De Kesel, Tine Van Belle Scripta
Bulletin van de Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School Scripta
Editie 2 - 2005 

1
SCRIPTA
Stefan Verlinden, Monique de Buck, Joost Demuynck, Stijn Vanheule, Geert Hoornaert, Luc Vander Vennet, Stijn Vanheule, Lieve Billiet, Peter Decuyper, Hubert Van Hoorde, Lieven Jonckheere, Joost Demuynck 
Scripta
Bulletin van de Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School Scripta
Editie 3 - 2005 
1
HORIZON n. 38
Yves Bitrin, Sonia Chiriaco, Suzanne Hommel, Jef Le Troquer, Alain Liegeon, Cinzia Crosali, Gudrun Scherer, Karim Bordeau, Helene Deltombe, Monique Delius, Laurence Hemmler, Sylvie Cassin, Omaire Meseguer, Kaltoum Gachi, Patrick Lambouley 
« Ce qu’on dit ment »
J. Lacan, Le sinthome 
Publication de L’envers de Paris – Ecole de la Cause freudienne
Octobre 2005 
HORIZON n. 40
Helene Deltombe, Paulo Siqueira, Sonia Chiriaco, Helene Bonnaud, Patrick Monrobot, Sabine Laisne, Michel Delepouve, Christine Tauzin, Pascale Fari, Annie Dray-Stauffer, Bertrand Lahutte, Marie-Claude Sureau, Jacqueline Schwarz-Guyader 
Acte et responsabilite 
Publication de L’envers de Paris – Ecole de la Cause freudienne
Mars 2006 

2
Bibliotheque CONFLUENTS « Kant avec Sade » 2
Commentaires des schemas de Lacan
Automne 2005 Association de la cause freudienne, Ile – de – france, 2005 
1
CONFLUENTS
Numero 50 Les chemins du sinthome
Decembre 2005 Bulletin regional de la coordination ACF-IdF, 2005 1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero special 50, Juin 1986
Rosine et Robert Lefort, Marie-Helene Brousse, Jean-Jacques Gorog, Gisele Chaboudez, Guy Trobas, Genevieve Morel, Joseph Attie, Dominique Miller, Philippe la Sagna 

Le stade du miroir 
Ecole de la Cause freudienne, 1986 
1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 57, Mars 1987
Claudette Damas, Balbino Bautista, Helga Lohrmann, Marie-France Premon, Annick Relier, Bernard Porteau, Thierry Vigneron Dora / Madone
Nevrose obsessionnelle
Freud / Fliess 
Ecole de la Cause freudienne, 1987 
1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 71, Juil 1988
Lovi Pruilh, Bernard Porteau, Marie-France Pisier, Sophie Bialek, Michael Turnheim, Amin Hadj-Mouri, Luiz de Souza Dantas Forbes, gerard Miller 
Projection et forclusion 
Ecole de la Cause freudienne, 1988 
1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 76, Fevrier 1989
Annie Staricky, Marc Strauss, Susanne Lapeyre, Genevieve Morel, Franz Kaltenbeck, Jacqueline Dheret, Marie-Helene Blancard, Philippe Lacadee 
Versions du pere 
Ecole de la Cause freudienne, 1989 
1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 77, Mars 1989
Herve Castanet, Jean-Guy Godin, Jacques Ruff, Sylvette Perazzi, Marc Sevilla, Guy Leres, Marc Strauss, Nicole Guey, Francoise Zweifel 
L’identification 
Ecole de la Cause freudienne, 1989 
1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 78, Avril 1989
Daniel Silvestre, Nicole Guey, Jean-Louis Morizot, Helene Zarka, Martine Fourre, Jacques-Alain Miller, Marie-Helene Brousse, Jean-Daniel Moussay, Remi Siret, Christian Heslon 

Les contraintes du corps 

Ecole de la Cause freudienne, 1989 

1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 79, Mai 1989
Claude Lemerer, Herbert Wachsberger, Pierre Streliski, Christiane Terrisse, Sol Aparicio, Brigitte Lemonnier-Prades, Armand Zaloszyc, Anne-Lise Stern, Francois Regnault 

Penser/panser 

Ecole de la Cause freudienne, 1989 

1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 88, Avril 1990
Dominique Miller, Jacques Marechal Durant, Martine Fourre, Helene Bonnaud, Rodolphe Gerber, alain Mrlet, Esthela Solano Suarez, Guy Leres, Lilia Mahjoub-Trobas, Genevieve Morel 
Traits de perversion 
Ecole de la Cause freudienne, 1990 
1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 242, Novembre 2005
Lila Mahjoub, Francois Regnault, Dominique Laurent, Jacqlueline Dheret, David Pavon Cuellar, Monique Liart et Lieven Jonckheere, Francesca Biaghi, Brigitte Breux, Marie-Laure Leconte, Yohan Trichet, Anne-Marie Le Mercier, Jean-Luc Monnier 

LA LETTRE MENSUELLE
Numero 242, Novembre 2005 

Ecole de la Cause freudienne, 2005 

1
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 243, Decembre 2005
Lilia Mahjoub, Veronique Robert, Francoise Frank, Gustavo Freda, Laure Naveau, Francesca Biagi-Chai, Maina Duchemin, Francoise Kovache, Bruno Miani, Michele Elbaz, Juan Pablo Lucchelli, Genevieve Cloutour-Monribot, Andre Soueix 
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 242, Novembre 2005 
Ecole de la Cause freudienne, 2005 
1

LA LETTRE MENSUELLE
Numero 244, Janvier 2006
Lilia Mahjoub, Yves-Claude Stavy, Yasmine Grasser, Marga Aure, Francoise Frank, George Sylvester Viereck, Nicole Borie, Ronald Portillo, Franck Rollier, Veronique Servais-Poblome, Brigitte Folliot Helen, Marie-Odile Nicolas, Valerie Pera Guillot, Christiane terrisse, Armelle Guivarch, Dominique Laurent, Jean-Pierre Klotz 

LA LETTRE MENSUELLE
Numero 244, Janvier 2006 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

LA LETTRE MENSUELLE
Numero 245, Fevrier 2006
Lilia Mahjoub, George Sylvester Viereck, Philippe Stasse, Diana Bergovoy, Pablo Russo, Monica Torres, Catherine Lazarus-Matet, Nathalie Georges, Corinne Prugnaud, Cristiane Siret, Philippe Lienhard, Marie-Josee Raybaud, Maria Arminda Brinco de Fretas, Jacqueline Dheret, Michele Miech, Monique Amirault, Antonio Di Ciaccia 
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 245, Fevrier 2006
 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

LA LETTRE MENSUELLE
Numero 246, Mars 2006
Lilia Mahjoub, Francois Leguil, Judith Miller, Amparo Valcarce Garcia, Maria Ines Negri, Philippe La sagna, Christianne Alberti, Laure Naveau, Michel Grollier, Jean-Francois Cottes, Michel Neycensas, Jean-Louis Gault, Celine Menghi 
LA LETTRE MENSUELLE
Numero 246, Mars 2006 

Ecole de la Cause freudienne, 2006 

1

La Cause freudienne
Revue de psychanalyse
N° 31 Octobre 1995 Le dire du sexe
Publication de l’Ecole de la Cause freudienne – ACF
 
Diffusion NAVARIN SEUIL 
1
La Cause freudienne
Revue de psychanalyse
N° 39 Mai 1998 Le maladies du nom propre
Publication de l’Ecole de la Cause freudienne – ACF
 
Diffusion NAVARIN SEUIL 
1
La Cause freudienne
Revue de psychanalyse
N° 39 Janvier 1999 Maladies d’amour
Publication de l’Ecole de la Cause freudienne – ACF
 
Diffusion NAVARIN SEUIL 
1
La Cause freudienne
Revue de psychanalyse
N° 41 Avril 1999 Le sacrifice de la castration
Publication de l’Ecole de la Cause freudienne – ACF 
Diffusion NAVARIN SEUIL 
1
La Cause freudienne
Revue de psychanalyse
N° 43 Octobre 1999 Les paradigmes de la joissance
Publication de l’Ecole de la Cause freudienne – ACF 
Diffusion NAVARIN SEUIL 
1
Jacques Lacan
Жак Лакан Television
Телевидение Editions du SEUIL, Paris 1974
Гнозис, Москва 2000 
1
Jacques Lacan
Жак Лакан Des noms-du-pere
Имена - отца Editions du SEUIL, Paris 2005
Гнозис, Москва 2006 
2
Jacques Lacan
 Des-noms-du-pere
 Editions du SEUIL, Janvier 2005 1
Jacques Lacan
 LE THRIUMPHE DE LA RELIGION
precede de
DISCOURS AUX CATHOLIQUES
 Editions du SEUIL, Janvier 2005 1
La petite Girafe nº 22
Novembre 2005
Institut du Champ Freudien Psychoanalyse avec les enfants
L’autorite Edition AGALMA 1
La petite Girafe nº 23
Juin 2006
Institut du Champ Freudien Psychoanalyse avec les enfants
Trouver la sortie Edition AGALMA 1
Les feuillets du COURTIL
24 Février 2006 La norme singulière contre le formatage Publication du Champ freudien en Belgique 
Les Feuillets du Courtil, 2006 
1
Les feuillets du COURTIL
25/26 Juillet 2006 Enter en institution
Modalites subjectives, accueils differencies
VII³ journees du RI³ Publication du Champ freudien en Belique Avec la collaboration du RI³
Les Feullets du Courtil, 2006 
1
La Cause freudienne
Revue de psychanalyse
N° 45 Avril 2000 Le temp de savoir
Publication de l’Ecole de la Cause freudienne – ACF 
Diffusion NAVARIN SEUIL 
1
La Cause freudienne
Revue de psychanalyse
N° 46 Octobre 2000 La seance analytique
Publication de l’Ecole de la Cause freudienne – ACF 
Diffusion NAVARIN SEUIL 
1
QUARTO 
N° 61 Janvier 1997
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Apologie de la surprise 

Diffusion AGALMA - SEUIL 
1
QUARTO 
N° 62 été 1997
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Du nouveau dans l’amour 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 64 Hiver 1998
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Philosophes de Lacan 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 66 Novembre 1998
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Les conditions d’une transmission 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 67 Mars 1999
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Curable - Incurable 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 68 Octobre 1999
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

L’enfant, a la lettre 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 70 Avril 2000
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Pouetes de Pouasie
Lacan et la poesie 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 72 Décembre 2000
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

« La force du même » 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 78 Février 2003
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Amour fous 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 79 Juine 2003
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Paradis toxiques 

Diffusion AGALMA - SEUIL 

1
QUARTO 
N° 87 Juin 2006
Revue de psychanalyse - 
Ecole de Cause freudienne – 
ACF en Belgique 

Le secret des Noms-du-Pere 
ECF - Quarto 
1
Mental
International review of mental Health and Applied Psychoanalysis
In English
13 December 2003 
Healing Trough Psychoanalysis 
New Lacanian School
Nouvelle Ecole Lacanienne 
1Стари книги:
AUTEUR TITRE EDITION NOMBRE
Jacques Lacan
Жак Лакан Семинары КНИГА 1
Работы Фрейда по технике психоанализа
(1953 / 1954)
В редакции Жака-Алэна Миллера
Le seminaire
Les Ecrits techniques de Freud
Livre 1 (1953 / 1954)
Texte etabli par Jacque-Alain Miller 
Editions du SEUIL, Paris 1975
Гнозис / Логос, Москва 1998 
1
Jacques Lacan
Жак Лакан Семинары КНИГА 2
«Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа
(1954 / 1955)
В редакции Жака-Алэна Миллера
Le seminaire
Le Moi dans la theorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse
Livre 2 (1954 / 1955)
Texte etabli par Jacque-Alain Miller 
Editions du SEUIL, Paris 1978
Гнозис / Логос, Москва 1999 
4

Стари книги на Фройдистко поле, които са в библиотеката на Франкофонския ресурсен център в Софийския университет / 
Le Centre de Ressources Francophones de L’Université – по договор, сключен между Жудит Милер и Френския културен институт


AUTEUR 
TITRE 
NOMBRE
Lacan, Jacques
1994 Le séminaire-livre IV
«La relation d’objet » 
2

Lacan, Jacques
1986 Le séminaire-livre VII
«L’éthique de la psychanalyse » 
1

Lacan, Jacques
1973 Le séminaire-livre XI
«Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » 

1
Razavet, Jean-Claude
2000 
« De Freud à Lacan » 
1
Aichhorn, August
2000 
« Jeunes en souffrance » 
1
Moreau, Marcel
1998 
« Qunites » 
1
Lacadée, Philippe
2003 « Le malentendu de l’enfant » 
1
Mueller, F.-L.
1960 « Histoire de la psychologie » 
1
Muno, Jean
1998 
« Rages et ratures » 
1
Lambersy,Werner
1997 « Chroniques d’un promeneur assis » 
1
Izoard, Jacques
1998 
« Le bleu et la poussière » 
1
David, Myriam 
Appell, Geneviève
1996 «Loczy ou le maternage insolite » 
1
Char, René
1998 
« Commune présence » 
1
Lacan, Jacques
1998 « Les écrits techniques de Freud » 
1
Folio, Essais
2001 
« L’enfant » 
1
Folio, Essais /2002
Winnicott, D.W. 
« Jeu et réalité » 
1
Larousse /1998
Sous la direction de
 Pierre Kaufmann « L’apport freudien-éléments pour une encyclopédie de la psychanalyse » 
1
IRMA-Le paon
1997 « Le conciliabule d’Angers » 
1
IRMA-Le paon
1997 « La conversation d’Arcachon » 
1
Institut de champ freudien
Département de pychanalyse
Université de Paris VIII
1997-1998 « Spicilège-
Les destins sexués du sujet » 
1
Institut de champ freudien
Département de pychanalyse
Université de Paris VIII
1998-1999 « Spicilège-
Formes Cotemporaines du Symptôme » 
1
Seuil-Le champ freudien/2001
Lavendhomme, René « Lieux du sujet » 1

Seuil-Le champ freudien/1980
Lefort, Rosine et Robert « Naissance de l ‘autre »
 2
Seuil-Le champ freudien
2000 « La séance analythique »
 1
Revue du Champ Freudien
50/2003 « Ornicar ?
De Jacques Lacan à Lewis Carroll » 
1
Revue du Champ Freudien
49/ 1998 « Ornicar ?
Vos paroles m’ont frappé... » 
2
Charraud, Nathalie
1994 « Infini et inconscient »
Essai sur Georg Cantor 1
Etchegoyen, R. Horacio 
Miller, Jacques-Alain /1997 « Silence brisé » 1
PRELIMINAIRE
8/1996 « Les marques du sujet »
 1
PRELIMINAIRE
9&10/1998 « La Pratique à Plusieurs » 1
PRELIMINAIRE
11/1999 « Il y a vingt-cinq ans, l’Antenne »
 3
INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN /2003 « Présence de l’institution dans la clinique » 1

La petite Girafe
10/Janvier 1999 « La phobie comme plaque tournante » 1

La petite Girafe
11/Octobre 1999 « L’enfant et les sciences » 1

La petite Girafe
12/Janvier 2001 « L’enfant en seance» 1

INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN
4/ automne 2000 « Les cahiers de la clinique analytique » 2

Psychoanalytical notebooks
7 / 2001 « Symptoms » 2

Psychoanalytical notebooks
10 / 2003 « Formation of the analyst » 1

Miller, Jacques-Alain
1988 « The seminar of Jacques Lacan » book I 
1
Bulletin de l’Association Cause Freudienne Nice –Monaco 9/1997 “A propos de Nice”-L’enfant et sa psychose 
1
Bulletin de l’Association Cause Freudienne-Normandie
12 / 1996 Letterina
« Le symptôme moderne » 
1
Bulletin de l’Association Cause Freudienne-Normandie
13 / 1996 Letterina
« L’institution est-elle une mère ?»
 
2
Association de la Cause Freudienne Midi-Pyrénées
Lacadée, Philippe 1997 « Savoir et symptôme dans l’expérience analytique » 2
Actes de la journée du 27 mars 1999 « Du changement dans l’autisme ? » 
1
Carnets cliniques de Strasbourg
2 / 2000 « L’hystérie clinique contemporaine » 
1
ACF-Ile de France
16 hiver 95/96 Confluents 1
ACF-Ile de France
18 printemps96 Confluents 1
ACF-Ile de France
№ Special
 Confluents
« Les grandes familles de la psychanalyse » 
1
Revue internationale de santé
mentale et psychanalyse appliquée 4/decembre 1997 
MENTAL 
1
Revue internationale de santé
mentale et psychanalyse appliquée 5/ juillet 1998 
MENTAL 
2
Revue internationale de santé
mentale et psychanalyse appliquée 6 / juillet 1999 
MENTAL 
1
Revue internationale de santé
mentale et psychanalyse appliquée 8 / septembre 2000 
MENTAL 
1
Revue internationale de santé
mentale et psychanalyse appliquée 11/ decembre 2002 
MENTAL 
1
Revue internationale de santé
mentale et psychanalyse appliquée 12 / mai 2003 
MENTAL 
2
Champ Freudien en Belgique
6 / février 1993 Les feuillets du Courtil
« L’impossible à supporter » 1
Champ Freudien en Belgique
12 / juin 1996 Les feuillets du Courtil
« Le surgissement de la parole » 1
Champ Freudien en Belgique
14 / octobre 1997 Les feuillets du Courtil
« Pour une clinique au-delà du père » 2
Champ Freudien en Belgique
15 / mars 1998 Les feuillets du Courtil
« Le désir et la faim » 2
Champ Freudien en Belgique
16 / janvier 1999 Les feuillets du Courtil
« Trouvailles cliniques et création du sujet » 2
Champ Freudien en Belgique
17 / mars 1999 Les feuillets du Courtil
« L’identité en souffrance » 2
Champ Freudien en Belgique
Série spéciale / fevrier 2003 Les feuillets du Courtil
« Traitements sur la durée » 1
Bulletin de l’Association Cause Freudienne Aix-Marseille 13 / octobre 1999 ABORDS 1
Bulletin de l’Association Cause Freudienne Aix-Marseille 14 / mai 2000 ABORDS 1
Ecole de la Cause Freudienne
44 / decembre 1985 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
47 / mars 1986 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
67 / mars 1988 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
68 / avril 1988 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
69 / mai 1988 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
70 / juin 1988 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
74 / decembre 1988 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
81 / juillet 1989 LA LETTRE MENSUELLE 1

Ecole de la Cause Freudienne
84 / decembre 1989 LA LETTRE MENSUELLE 1

Ecole de la Cause Freudienne
86 / fevrier 1990 LA LETTRE MENSUELLE 1

Ecole de la Cause Freudienne
87 / mars 1990 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
89 / mai 1990 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
90 / juin 1990 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
202 / novembre 2001 LA LETTRE MENSUELLE 2
Ecole de la Cause Freudienne
215 / /fevrier 2003 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
220 / juillet 2003 LA LETTRE MENSUELLE 1
ACF-Ile de France
36 / ete 2001 Confluents
« Passer à l’acte » 1
ACF-Ile de France
37 / automne 2001 Confluents
« Juissance et malentendu » 1
ACF-Ile de France
Hors série 1997 Confluents
« Responsable la grande personne ? » 1
ACF-Ile de France
1997 Bibliothèque Confluents
« La psychanalyse au pays des institutions « 1
Darquenne, Roger
1996 « Souvenirs de 1939-1945 » 1
Bulletin de l’Association de la Cause Freudienne Rhône-Alpes 6 / octobre 1997 Par Lettre 1
Bulletin de l’Association de la Cause Freudienne Estérel-Côte d’Azur 0 / fevrier 1998 Rivages 1
Bulletin de l’Association de la Cause Freudienne Estérel
Côte d’Azur 1printemps1998 Rivages 1
Institut du Champ Freudien
5 et 6 juillet 1997
 « La conversation d’Arcachon »
Cas rares-Les inclassables de la clinique 
1
Rencontres Orlysiennes sur l’Enfant
Septembre 1997 VII Rencontres du CMPP
« Le symptôme dans tous ses états » 
1
La Cause freudienne 
29 / fevrier 1995 «Les troubles de la perception » 1
La Cause freudienne 
30 / mai1995 « Images indélébiles » 1
La Cause freudienne 
32 / fevrier 1996 « Vous ne dites rien » 1
La Cause freudienne 
38 / fevrier 1998 « Nouveaux symptômes » 1
La Cause freudienne 
43 / octobre 1999 « Les paradigmes de la jouissance » 1
La Cause freudienne 
46 / octobre 2000 « La séance analytique » 1
La Cause freudienne 
47 / mars 2001 « Les semblants et le réel » 2
La Cause freudienne
48 / mai 2001 « Les exigences du symptôme » 1
La Cause freudienne 
49 / novemnre 2001 « L’obscur et la jouissance » 1
Françoise Dolto
2001 « Solitude » 1
Temple Grandin
2000 « Ma vie d’autiste » 1
Anny Cordie
1993 « Les cancres n’existent pas » 1
Psychoanalytical notebooks
6 / 2001 « Representation and perception » 1
Psychoanalytical notebooks
8 / 2002 « Jaques Lacan 1901-2001» 1
La petite Girafe
13 / mars 2001 « Le choix de la névrose » 2
Champ Freudien en Belgique
18/19 avril 2000 Les feuillets du Courtil
«Points d’ancrage » 1
Revue internationale de santé
mentale et psychanalyse appliquée 9 / juin 2001 
MENTAL 
1
Lacan, Jacques
2001 Le séminaire-livre VIII
«Le transfert » 1
PRELIMINAIRE
12 / 2000 « A quoi et à qui sert une institution ?» 2
Carnets cliniques de Strasbourg
3 / 2001 
« La réalité et les formations de l’inconscient » 
1
World Association of Psychoanalysis
 
« The clinical florilegium of the year 2000 » 
1
XII Encuentro internacional del campo freudiano
 “La clinica da la sexuacion »
Imposible y determinacion 
2
Instituto del campo freudiano
9 / 2002 PHARMACON
 1
INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN
5 / automne 2001 « Les cahiers de la clinique analytique » 1

Boletin de la Federacion 
Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano
17 / julio 2000 
COLOFON 
1
Boletin de la Federacion 
Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano
18 / noviembre 2000 
COLOFON 
2
Boletin de la Federacion 
Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano
19 / abril 2001 
COLOFON 
1
Boletin de la Federacion 
Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano
20 / noviembre 2001 
COLOFON 
1
Bulletin l’Ecole de la Cause Freudienne en Belgique
26 / mars 1987 
Quarto 
1
Bulletin l’Ecole de la Cause Freudienne en Belgique
28-29 / octobre 1987 
Quarto 
1
Bulletin l’Ecole de la Cause Freudienne en Belgique
37-38 / decembre 1989 
Quarto 
1
Ecole de la Cause Freudienne ACF en Belgique
69 / janvier 2000 
Quarto
 
2
Ecole de la Cause Freudienne ACF en Belgique
73 / mars 2001 
Quarto
 
2
Ecole de la Cause Freudienne ACF en Belgique
74 / septembre 2001 
Quarto
 
2
Ecole de la Cause Freudienne ACF en Belgique
77 / juillet 2002 
Quarto
 
1
Courrier de l’EEP-Développement 12/mai 1999 Nuncius 1
Courrier de l’EEP-Développement  
13/septembre 1999 Nuncius 1
Courrier de l’EEP-Développement  
hors série / juin 2001 Nuncius 1
Section clinique de Lyon
4 / decembre 1999 « Les cahiers de la clinique psychanalytique » 
2
The Diagonal
July 2000 « Conversation in the diagonal » 
2
Bulletin du Groupe petite enfance
13 / janvier 1999 
« Comment l’esprit vient aux petites filles » 
1
Bulletin du Groupe petite enfance
16 / aout 2001 
« Le temps de la petite nefance » 
1
ARCHIVES DE PSYCHANALYSE « Les mille et une fictions de l’enfant » 2
ARCHIVES DE PSYCHANALYSE « L’enfant et ses joies » 1
INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN
1999 Documents 3
« Clinique psychanalytique de la dépression : de l’hystérie à la mélancolie » 
2
Association de la Cause freudienne-Val de Loire & Bretagne
16 / printemps 2001 

Cahier
 

1

Bulletin du Groupe petite enfance
17 / janvier 2002 
« L’émergence de la parole » 
1
Regional monitoring report
5 / 1998 « Education for all ? » 1
Centre Interdisciplinaire sur l’ENfant
1999/2000 « Le pari de la conversation » 1
Association de la Cause Freudienne-Aquitaine-Bordeaux-Charentes
18 / octobre 1997 
LE BULLETIN
« Actualité du Champ freudien » 
2
Escuela de la Orientacion Lacaniana
115 / septiembre 2002 
« La carta » 
1
ACF-Ile de France
1997 Bibliothèque Confluents
« La promesse de bonheur » 1
ACF-Ile de France
1996 Bibliothèque Confluents
« Le sujet de la psychose :féminin, singylier... »  
2
Lacan, Jacques
1997 The seminar-book III
«The psychoses 1955-1956» 1
Revista del Centro Inetrdisciplinar de Estudios del Nino
4  

“EL NINO” 

1
Bulletin de l’Association Cause Freudienne Aix-Marseille 3 / septembre 1995 ABORDS 1
Bulletin de l’Association Cause Freudienne Aix-Marseille 6 / octobre 1996 ABORDS 1
Ecole de la Cause Freudienne
177 / mars-avril 1999 LA LETTRE MENSUELLE 1
Ecole de la Cause Freudienne
178 /mai 1999 LA LETTRE MENSUELLE 1
ACF-Ile de France
1996 Bibliothèque Confluents
« L’étranger ...est au coeur du sujet» 1
ACF-Ile de France
hors série 1996 Confluents
« Vous avez dit bonheur ?» 1
Bulletin de l’Association de la Cause Freudienne Toulouse-Midi-Pyrénées
3 / septembre 1995 
« Pertinence de la clinique » 

1
ACF-Ile de France
23 / automne1997 Confluents
« Autisme » 1
TRAMES-Actualité de la psychanalyse
25 / octobre 1997 
« Le travail » 
1
lAssociation de la Cause Freudienne- Aquitania
3 / septembre 1999 
« TRESSES » 
1
Courrier de l’EEP-Développement  
11/janvier 1999 Nuncius 1
Association de la Cause Freudienne-Aquitaine-Bordeaux-Charentes
17 / juin1997 
LE BULLETIN
« Malaise dans la Civilisation »  
1
ARCHIVES DE PSYCHANALYSE « Que veulent les enfants» 1
L’ANE
Le magazine Freudien
53 / janvier-mars 1993 « La responsabilité à l’heure du boomerang technologique » 
1
L’ANE
Le magazine Freudien
57-58 / ete 1994 « A l’heure de la VIII rencontre internationale du champ freudien » 
1
L’ANE
Le magazine Freudien
59 / janvier 1995 « Pierre soulages et les 104 fenêtres de l’abbatialw de conques » 
1
L’ANE
Le magazine Freudien
60 / avril 1995 « Un avenir de la médecine : la psychanalyse » 
1
L’ANE
Le magazine Freudien
61 / juillet 1995 « L’entre deux morts et la révolution » 
1
L’ANE
Le magazine Freudien
62-63 / hiver95-printemps96 « L ‘interprétation, encore vers la IX rencontre internationale du champ freudien, à Buenos Aires » 
1
Bulletin l’Ecole de la Cause Freudienne en Belgique
36 / aout 1989 
Quarto 
1
Bulletin l’Ecole de la Cause Freudienne en Belgique
60 / juillet 1996 
Quarto 
1
Bulletin l’Ecole de la Cause Freudienne en Belgique
66 / novembre 1998 
Quarto 
1
La voie Domitienne
Bulletin 1 « Le symptôme en psychanalyse » 1
Cahiers Psychanalytiques
ACF-EST
4 / septembre 1995 « Arc-en-ciel, tonnerre, éclair » 
1
Cahiers Psychanalytiques
ACF-EST
7 / automne 1998 « La sexualité féminine et ses paradoxes » 
1
Association de la Cause freudienne-Val de Loire & Bretagne
10 / printemps 1998 

Cahier
 

1

INSTITUT DU CHAMP FREUDIEN
Section clinique de Bordeaux
2 / automne 1996 Les cahiers de la clinique analytique
« Mélancolie et dépression » 
1
 Tijdschrift voor Psychoanalyse & Cultuur 
94 / 2 
Cahier 
 
1

Лакан , Жак
1998 СЕМИНАРЬI
КНИГА1 
1
ЕРЕВАНСКИ КРУГ
Европейская школа психоанализа
2 / 2000 
SYMPTÔME
SINTHOME 
2
Annual Review 2002-03
 Every Child 1

2002 Living With Gaucher Disease 1
genzyme
2001 Fabrazyme
agalsidase beta 
1

484 / AVRIL 1999 LIEN SOCIAL 1
Ecole de la Cause Freudienne
2001 Collection Rue Huysmans
Liminaire des XXX Journées de la Cause Freudienne 
1
PRELUDE
1 / avril 1998 « La sexualité féminine et ses paradoxes » 
1
AMP
25 janvier 2000 La Déclaration de l’Ecole Une 
3
Ecole de la Cause Freudienne
15 / avril 1998 L ‘ENVERS
de Paris 
1
Ecole de la Cause Freudienne
17 / octobre 1998 L ‘ENVERS
de Paris 
1
Institut du Champ Freudien
Document de travail 1
Pour la Journée du 10 janvier 1999 
CIEN 
1
Institut du Champ Freudien
Document de travail 3
Pour la réunion du 22 octobre 2000 
CIEN 
1
Journal du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant
0 / mai 1999 
TERRE DU CIEN 
1
Journal du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant
4 / juin 2000 
TERRE DU CIEN 
1

Journal du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant
hors série / juillet 2002 
TERRE DU CIEN 
1
Journal du Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant
10 / fevrier 2003 
TERRE DU CIEN 
1
L’ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE-ACF 
Janvier 1999 
Le Courrier 
1
L’ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE-ACF 
avril 1999 
Le Courrier 
1
Champ freudien en France
113 / decembre 1998 
Le Courrier 
1
Champ freudien en France
157 / janvier 2003 
Le Courrier 
2
Champ freudien en France
158 / fevrier 2003 
Le Courrier 
2
ACF-MASSIF CENTRAL
19 / 1999 
Le Courrier 
1
XXV JOURNEE D’ETUDE DU CEREDA
XII Rencontre Internationale du Champ Freudien « Comment le sexe vient aux enfants ? »
Document préparatoire 
1
XXV JOURNADA D’ESTUDIO DEL CEREDA
XII Encuentro Internacional del Campo Freudiano « Como advienne el sexo a los ninos ? »
Documento preparatorio 
1
4 / septembre 2002 Elucidation 1

 
в) Въпросът за мястото на библиотеката

Въпросът за мястото на библиотеката все още няма добро решение. ГФПБ няма собствен офис и възможност да организира там библиотеката на Групата. Беше обсъждан варианта библиотеката на ГФПБ да се помещава в офиса на Асоциация „Дете и пространство”. Но, управителният съвет на Асоциация „Дете и пространство” разполага с малък офис и няма възможност да приеме и съхранява книгите на ГФПБ. Основната причина за тази ситуация: ГФПБ няма финансова възможност да заеме свой собствен офис и да осигури по този начин място и за библиотеката.
Въпроси за обсъждане на Общото събрание:
Съществува ли възможност за финансиране на собствен офис и съответно място за библиотека на ГФПБ?
Какво е най-доброто решение на въпроса за мястото на библиотеката, което би помогнало за улесняване на използването на книгите на ГФПБ?

г) Доклад относно използването на библиотеката

Използването на книгите в библиотеката е затруднен. Причините за това са: 
- Няма собствено място за уреждане на библиотеката; 
- Няма приет и уточнен регламент за ползването на книгите;  
- Статутът на книгите, които са във Франкофонския ресурсен център в СУ все още няма благоприятно решение – библиотеката в този ресурсен център в СУ разполага с твърде малко пространство и поради тази причина може да изложи само част от книгите на френски, а другите книги и списания, включително и тези на английски, немски, руски и испански, се съхраняват в кашони. Няма улеснен начин за заемане на тези книги, особено що се отнася за колегите, които не живеят в София (Наемът е за 1 месец с читателска карта, която се издава от Френския културен институт).
Тези въпроси трябва да бъдат дискутирани на общото събрание. 

8. Функциониране на ГФПБ

a) Среща на управителния съвет ( с дневен ред предложен от Даниел Роа)
Заедно с редовно течащата електронна комуникация, беше договорена и проведена среща на управителния съвет на 8 юли 2007 година, за да могат да се подготвят дейностите през 2007/2008 година. Дневният ред беше както следва:
Среща на ГФПБ на 08/07/07
Присъстващи: Весела Банова, Камелия Василева, Десислава Иванова, Даниел Роа, за УС;
Нели Петрова-Димитрова, Аделина Иванова, Паулина Качулева, Даниела Йосифова, Димитрина Григорова, Инна Бранева, Милена Бръчкова, Инна Бранева, Евгений Генчев, Георги Добринов, Христо Златев – членове на ГФПБ; Татяна Спасова – нов член, Inna Braneva, Evgueni Genchev, Gorgy Dobrinov, Christo, membres GCFB; Татяна Минчева и Мария Стойчева като заявили желанието си за членств.

1. Даниел Роа и Весела Банова представиха актуалните въпроси за ГФПБ след PIPOL3 и конгреса на НЛС/ NLS, с участие на членове на ГФПБ. Даниел Роа припомня значителния приност на членовете на групата в дейности от типа на „приложната психоанализа”, които рискуват да се разклатят, ако не се бди за това „социалната причина” да бъда вписана в статута на „психоаналитичното проучване”; още повече, че е важно ГФПБ да се появява в подобен проект в българския контекст.
 Бяха предложени две дейности в тази перспектива:
- Семинар с изучаване на текст, предложен от В. Банова и Д. Иванова, върху текста за Малкия Ханс (текст на Фройд и коментарите на Лакан от Семинар, Книга IV); ще се включат Евгений, Милена, Аделина, Мария, Татяна Спасова, Димитрина, Христо ;семинара ще бъде отворен;
- Цикъл „Киното и психоанализата”,предложен от Инна Бранева, която ще състави програма за 2007/2008 с помощта и съдействието на Френския институт;
- Предложения ритъм осигурява осъществяването на една дейност от всеки тип на всяко тримесечие
2. Семинар на Фройдистко поле върху темата на Конгреса на НЛС/ NLS и по точно върху „нагонните обекти/обектите на влечението”, разглеждани в Семинар, Книга XI:
a. Първият семинар ще бъде на 15 декември, воден от Патрик Монрибо;
b. Вторият се предвижда за май: датата и лектора ще бъдат уточнени. 
3. Лекциите на ГФПБ:
a. В медицинския: първият цикъл беше успешно проведен и приключен; но ние очакваме гледната точка на Хариета Манорова, която осигурява организацията през тази година; Д. Роа предлага цикъл върху психозите с 3 лекции: Психоаналитичен подход към психозите (елементарни феномени, несъстоятелност, параноя и шизофрения), Да се разгледа психозата буквално (психоаналитичното лечение на психозата), Нови схващания за психозите ( обикновена психоза, отключване, завръзване и развързване) ; водени от: Д. Роа през октомври, Патрик Монрибо през декември, и още една през май;
b. В Университета: те са ориентирани, както обикновено, към „социалните субекти”, доближават се до клиничния опит на психоанализата (предложени теми: авторитетът, токсикоманията, забременяването при юношите, насилието в училище, младежите без ценности, групата и погледа, сегрегацията); Едно голямо усилие за обясняване на понятията се полага от лекторите на лекциите; може да се постави въпросът за мястото: съществува Червената къща за култура и дебати, в която се провеждат най-различни лекции; там може би лекциите ще са по- популяризирани? Това е въпрос, който ДР поставя на колегите в София.
4. Картелите: тази година, един картел участва в дейността на интеркартелите на НЛС/NLS „Към Атина”и част от неговата дейност беше публикувана в Бюлетина на НЛУ/ Bulletin de la NLS ;
За 2007/2008 :
a. Картел 1 продължава да е в състав: Весела, Инна, Деси, Евгений, и Д. Роа като плюс един*;
b. Картел 2: Нели, Милена, Мария, Аделина, ще се насочат към П.Монрибо като плюс един;
c. Картел 3: Татяна Минчева, Станимира, Паулина, Рая, ще се насочат към някой български колега като плюс един;
d. Картел 4: Милена Бръчкова, Димитрина, Христо, във формиране; 
5. Публикациите:
Весела Банова представи проектите, които в момента се реализират и търсят финансова помощ за издаване на част от работата в лабораторията CIEN „Детето и неговите симптоми”.
Проекти за четвъртото тримесечие на 2007:
- С помощта на програмата Витоша на Френския културен институт: ще бъдат издадени Фамилните комплекси (текст на Лакан с предговор на Жак Ален Мерле);
- С финансирането на Френския културен институт и на ГФПБ за превода: първата „брошура” с название „Серия на Фройдистко поле”, публикация на ГФПБ, със семинарите, които се провеждат в София върху темата за тревожността и бащата, а също ще включва и първите проведени лекции;
- С финансирането на Френския културен институт и Лекари на света: работата от предишните две години на лабораторията CIEN „Детето и неговите симптоми”;

6. Счетоводството: Румяна Милушева е възпрепятствана, затова Десислава Иванова осигурява осчетоводяването на дейностите на ГФПБ; тя вече е призовала за събиране на членския внос за 2007 година и ще представи състоянието на касата до момента през октомври; Евгений Генчев заявява своето желание да направи дарение на ГФПБ през октомври ( по време на тържеството по повод на неговата годишнина, той ще приема подаръци под формата на пари, които ще бъдат събрани и разделени като дарения към две асоциации, едната е ГФПБ) ;
Даниел Роа изразява своята голяма благодарност и изисква тези пари да бъдат вложени в дейности от типа на „публикациите”.

7. Стажове: бяха представени начините за провеждане на стаж; Десислава Иванова представи подробно и с ентусиазъм своя стаж, проведен в Медико-социален център Баноле в Париж, предизвиквайки интереса на аудиторията....
8. Закриване на срещата с обявяването на приемането на кандидатурите за член на ГФПБ на Татяна Спасова, лекар – педиатър в ДМСГД, Благоевград, поет, която участва в семинарите и лекциите на Фройдистко поле от самото им начало, активен участник в обучението „Да растеж без родители” с продължителност 6 години, автор на етюди за случай, забележителни със своя начин на излагане („Бялата нишка на съдбата”, например), обучител от българските обучител – подкрепящи в лабораторията „Детето и неговите симптоми”.

б) Нови членове:
Татяна Спасова (Благоевград) педиатър (юли 2007)
Татяна Минчева (Сливен) психолог (октомври 2007) 
в) кандидатури за ново членство: 1 нова кандидатура за момента е деклариране за ГФПБ

г) Списъка за разпространяване; обявите/афишите
д) Дейности на ГФПБ: 
- редовни дейности са планирани и се организират в София и във Варна; les activités régulières ont de la peine à s’organiser à Sofia et à Varna ; както взехме решение през юли, все пак е спешно да се започне работа върху текстовете на Фройд и на Лакан, в рамката на една отворена инициатива, регулярно и с подкрепа. Тази точка ще бъде развита по време на нашето Общо събрание (Д. Роа)
- вечерите на киното (Инна Бранева)


ГЛАСУВАНЕ НА ДОКЛАДА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2007 от членовете на сдружението


II. ДОКЛАД НА КОВЧЕЖНИКА (за 2007) Представен от ковчежника или неговия помощник
Финансов годишен отчет за 2007 година на ГФПБ

Отчетът е направен от Десислава Иванова

1. Приходи:

А. Платен пълен или частично членски внос за 2007 година:

През 2006:
1. Милена Бръчкова – 10 лева
2. Камелия Василева – 15 €
3. Димитрина Григорова – 30 лева
4. Паулина Качулева – 30 лева
5. Десислава Иванова – 30 лева
6. Станимира Начева – 30 лева
7. Нели Петрова-Димитрова – 30 лева

През 2007:
8. Евгений Янков Генчев – 30 лв.
9. Христо Николаев Златев – 30 лв.
10. Весела Йорданова Банова – 30 лв.
11. Георги Добринов Георгиев – 30 лв.
12. Даниела Любомирова Йосифова – 20 лв.
13. Татяна Илиева Минчева – 20 лв.

В касата няма в наличност пълния членски внос на: Милена Бръчкова, Даниела Йосифова, Татяна Минчева
Членският внос на Румяна Милушева, Хариета Манолова и Даниел Роа се намира в частта от касата в Румана Милушева.
Не са си платили членския внос за 2007: Жудит Милер, Филип Лакаде, Патрик Монрибо, Татяна Спасова
Общо 320 лв. + 15 €

Б. Платена такса участие на Семинар на ГФПБ 

Семинар „Трансферът” 28 Април, 2007 година
1. Георги Добринов Георгиев – 10 лв.
2. Константин Александров Бандеров – 20 лв.
3. Методка Петрова Петрова – 20 лв.
4. Анелия Николова Петкова – 20 лв.
5. Весела Йорданова Банова – 20 лв.
6. Христо Николаев Златев – 10 лв.
7. Диана Цветанова Асенова – 20 лв.
8. Станимира Начева – 10 лв.
9. Инна Георгиева Бранева – 10 лв.
10. Камелия Богданова Василева – 10 лв.
11. Аделина Тодорова Иванова – 10 лв.
12. Десислава Цекова Иванова – 10 лв.
13. Аделина Георгиева Тодорова – 20 лв.
14. Златко Димитров Теохаров – 20 лв.
15. Мария Миткова Стойчева – 20 лв.
16. Благо Светлозаров Даков – 20 лв.
17. Димитрина Маринова Грикорова – 10 лв.
18. Alexandra Marty-Chevrevie – 10 лв.
19. Хариета Емануилова Манолова – 10 лв.
20. Гергана Кимон Ганева – 10 лв.
21. Огнян Станчев Димов – 10 лв.
22. Илина Николова Маркова – 20 лв.
23. Егвени Янков Генчев – 10 лв.
Общо: 330 лева

Семинар „Обектите и влечението” 15 декември, 2007 година (19)
24. Весела Йорданова Банова – 10 лв.
25. Христо Николаев Златев – 10 лв.
26. Станимира Начева – 10 лв.
27. Инна Георгиева Бранева – 10 лв.
28. Камелия Богданова Василева – 10 лв.
29. Десислава Цекова Иванова – 10 лв.
30. Мария Миткова Стойчева – 20 лв.
31. Благо Светлозаров Даков – 20 лв.
32. Димитрина Маринова Грикорова – 10 лв.
33. Кимон Гинев Ганева – 20 лв.
34. Егвени Янков Генчев – 10 лв.
35. Татяна Спасова Христова – 10 лв.
36. Теодор Сергеев Печеняков – 10 лв.
37. Валентина Георгиева Петева – 20 лв.
38. Евгения Иванова Делийска – 20 лв.
39. Паулина Христова Качулева – 10 лв.
40. Мария Желева Ненчева – 20 лв.
41. Лиляна Веселинова Новоусенлиева – 20 лв.
42. Мария Валентинова Бенкова – Ненова 10 лв.
Общо: 260 лева

В. Приходи от продажба на книги на Фройдистко поле

„Изненадите на несъзнаваното” – на цена 2 лв.
„Симптомът” – на цена 2 лв.
„Колоквиум” – на цена 2 лв.

Общо 62 лв.
+ 46 лв. = 108 лв.

Промяна на цената от 15.12 и продажба
„Изненадите на несъзнаваното” – на цена 5 лв.
„Симптомът” – на цена 5 лв.
„Колоквиум” – на цена 5 лв.

15 лв.
Общо за 2007 година приходи от продажби в размер на 123 лв.  

Г. Приходи от дарения
Евгений Генчев – дарение в размер на 380 лева

2. Разходи за 2007 година

А. Хонорари

1. Платен превод за цял ден на Семинар „Трансферът” на Катя Стойчева
 Отчетен документ – декларация за платена сума в размер на 200 лв.

Хонорари – преводи на писмен текст и редакция
2. Гергана Ганева Отчетен документ – декларация за платена сума 162 лв.
3. Огнян Димов Отчетен документ – декларация за платена сума 103 лв.
4. Пенка Ватова Отчетен документ – декларация за платена сума 144 лв.

Б. Разходи по разпечатване и разпространяване на обяви:
 Отчетни документи – фактури
Фактура № 0300000972, дата 13.03.07 в размер на 4.80 лв.
Фактура № 0300000870, дата 07.02.07 в размер на 14.40 лв.
Касова бележка, дата 20.04.07 в размер на 1.30 лв.

В. Административни разходи
Банкова платежна бележка – такса за обява в Държавен вестник 33 лв.

Г. Други разходи:
Закупени книги за библиотеката на Сдружението
От Атина – 2 на английски в размер на 86 лв. (43 €)
От Париж – 2 на френски в размер на 48 лв.
1. Psychopathologie de la vie qutidienne, S. Frued
2. Que veut la femme 
3. Jaques Lacan; The Seminar of Jaques Lacan, Book III, The Psychoses (1955-1956); W.W.Norton & Company, New York, London.
4. Jaques Lacan; The Seminar of Jaques Lacan, Book XVII, The Other Side of Psychoanalysis;W.W.Norton & Company, New York, London
  Общо 134 lv Сума в касата 729.20 лева (вътре са включени останали пари в касата от 2006 година)


03.01.2008

3. Плащания на данъци и такси на Сдружението – въпрос за обсъждане


ГЛАСУВАНЕ НА ДОКЛАДА НА КОВЧЕЖНИКА ЗА 2007 от членовете на сдружението


III. Представяне на Програмата от дейности 2007-2008 / Обсъждане


IV. Други въпроси

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Списък на членовете:
Членове на ГФПБ – Общо събрание на сдружението от Юни 2006
Редовен член - (РЧ) 
Редовен член на сдружението може да бъде всяко дееспособно лице, български или чужд гражданин, 
член на Ново Лаканианско Училище, който приема настоящия устав (по устав)
Асоцииран член - (АЧ) 
Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко дееспособно лице, български или чужд гражданин, проявило интерес към лаканиански ориентираната психоанализа, което приема настоящия устав (по устав)
Румяна Величкова (РЧ) София психолог
Камелия Василева (РЧ) Варна лекар - педиатър
Димитрина Григорова (АЧ) Габрово психолог
Паулина Качулева (АЧ) Ямбол педагог
Милена Бръчкова (АЧ) Велико Търново психолог
Инна Бранева (РЧ) София психолог
Христо Златев (АЧ) Плевен психолог
Даниела Йосифова (АЧ) Варна психолог
Аделина Иванова (АЧ) Перник психолог
Станимира Начева (АЧ) Сливен психолог
Георги Добринов (АЧ) София психотерапевт
Нели Петрова – Димитрова (РЧ) София социален педагог
Евгений Генчев (АЧ) София психиатър
Хариета Еманоулова Манолова (РЧ) София клиничен психолог
Весела Банова (РЧ) София клиничен психолог
Десислава Иванова (РЧ) София психолог
Judith Miller (РЧ) Париж 6 преподаватл
Philippe Lacadée (РЧ) Бордо психиатър
Patrick Monribot (РЧ) Бордо психиатър
Daniel Roy (РЧ) Бордо психиатър

template-joomspirit