НЛШ Дебат / NLS Débat

NLS Débat

NLS Debate

Какво е Психоаналитична школа на Фройдистко поле? Новата лаканианска школа NLS не е асоциация на психоаналитици, както е Международната асоциация по психоанализа. Това е Школа , по определение, място, където преподаваме/учим, а още по-точно, където  въпросът на Лакан е зададен: „Какво е психоаналитика?”  Лакан поставя този въпрос от началото до края на учението си, както и точно в момента на основаването на неговата Школа. Естествено, Новата лаканианска школа NLS е общност от психоаналитици, но които Един по Един са психоаналитици във формиране, или по-скоро, по мое мнение, което събира  психоаналитици-анализанти, призовани да отговорят на въпроса на Лакан.

NLS /НЛШ е една Школа с характерни черти, които не намираме в другите Школи от Световната асоциация по психоанализа. Тя е eдинствената официално двуезична Школа: с френски и английски език. И въпреки, че е добре представена в Европа, тя също така събира заедно психоаналитични общества, простиращи се на няколко континента. В това отношение е важно да отбележим, че NLS/НЛШ носи голяма отговорност в разпространяването на лаканианско ориентираната психоанализа в света. Също така би трябвало да отбележим, че психоанализата се практикува в разнообразието на езиците в страните, в които тя е установена.

Каква е основата на психоаналитичното формиране? То се опира на три стъпки.

Първо, то се основава на лична анализа. Аналитичната рамка е мястото par excellence, където психоаналитиците се формират. Един по Един. Необходимо ли е отново да отбележим, че Клиничната секция не е мястото, където човек се обучава да стане психоаналитик?

Второ, психоаналитичната практика не може да бъде мислена без практиката на супервизия.

Третата стъпка е картела.

Въпросът, който се поставя: как аналитиците на НЛШ се формират? Кои са нашите психоаналитици? Къде те ходят за  формирането си? В НЛШ, психоаналитиците по необходимост са принудени да правят доста пътувания за тяхното формиране.

Тези въпроси обясняват защо предложих да се организират срещи, наречени, „Въпроси на Школата”, следвайки примера на събитията на Школата на фройдистката кауза. Тези срещи се организират в Обществата, Групите и общностите на НЛШ. Някои от тях вече се случват. Всеки път, поставените въпроси имат връзка с общността, където те са възникнали. Въпросите се подготвят и се определят по отношение на спецификата на групата и държавата, от която е. Те могат да засягат чистата анализа, приложната анализа, картелите в Школата, или да бъдат относно институциите. Във всяка една група се предлага един или друг ориентиращ текст за четене[1] и коментиране от един участник в групата, който написва коментар върху определения текст. Следва една ориентирана от текста дискусия.

Резултатът от работата в тези събития не трябва да се загуби. Трябва също да бъде допринасяно към динамиката на формиране, обучение в Школата. Александър Стивънс направи предложение да се създаде платформа за дискусия, наречена „NLS Débat. От този момент, Дебатът на НЛШ, NLS Débat ще събира плодовете от нашите усилия и работа в резултат на срещите ни „Въпорси на Школата”. По този начин членовете на нашата Школа ще се учат от въпросите, които ще бъдат поставяни и в другите общности.

Бернар Сайнев


[1] Това могат да бъдат текстове на Лакан („Problèmes cruciaux pour la psychanalyse”, „Acte de fondation”, „Proposition de 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École”, транскрипция от „Journées de l’École freudienne de Paris, 12 et 13 avril 1975” ) или на Жак-Ален МИлер („Теорията от Торино” – може да бъде прочетена в превод ТУК,  „Le prologue de Guitrancourt ” , „Cinq variations sur le thème de l’élaboration provoquée” )

template-joomspirit