XXV семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS) - URGENCE¡ URGENT! СПЕШНОСТ!

 

XXV-ти семинар на Българско общество за лаканианска психоанализа и Новата лаканианска школа (NLS)

 

URGENCE¡ URGENT! СПЕШНОСТ!

Петък, 5 април 2019 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов”, ул. Дондуков Корсаков 1, Русе

 

С участието на: Патрик Монрибо

Психиатър и психоаналитик в Бордо, член на Новата Лаканианска Школа, на Школата на фройдистката кауза и на Световната Асоциация по Психоанализа

Психотерапевтичното изкушение

Индикация ли е спешността за психоаналитичното лечение? Какво разграничава аналитичното лечение от психотерапията, когато сме изправени пред субективната спешност?

Терапията е практика на слушане, която винаги включва в себе сугестия. Благодарение на модерната технология, тя може дори да се практикува от разстояние: присъствието на телата вече не е задължително за емпатичното или насочващо изслушване. В психоанализата е точно обратното. Необходимо е живото присъствие на протагонистите, за да се третира това, което убягва на възможностите на речта и комуникацията.

Аналитичният механизъм е действително необходим, за да се докосне телесният корен на симптома, който организира по-голямата част от съвременните страдания. Терапевтичният залог също е политически: става въпрос за това да се достигне до по-дълготрайни и ефикасни ефекти от тези, които различните по вид терапии обещават.

Подобна работа обаче не е лесна: тя изисква като ориентир една известна етика и едно особено желание, така че практикуващият да не се подаде на лекотата на психотерапевтичното изкушение, толкова удовлетворяващо и толкова по-удобно за осъществяване.

Ще илюстрираме тази трудност с конкретен клиничен случай, който се представи първоначално като субективна спешност с изискване за бързо лечение и незабавно облекчение.

Как, изправени пред подобен спешен случай, да изтъкнем бързата ефикасност на аналитичния дискурс?

Патрик Монрибо

 

Дисциплината на четене: 

Фрагмент 1

 „Субектът е апарат. Този апарат е нещо непълно и именно в тази непълнота той установява функцията на определен обект като изгубен обект. Това е статутът на обекта а като присъстващ в нагона.“

(Жак Лакан, Семинар XI,Четирите основни понятия на психоанализата, стр.168 от френското издание и стр.185 от английското.)

Фрагмент 2

 „Няма Жената, защото (…) по своята същност тя не е едно цяло.“

(Жак Лакан, Семинар XX,Encore, стр.68 от френското издание.)

 

 

Програма

Регионална библиотека „Любен Каравелов”, ул. Дондуков Корсаков 1, Русе

Петък, 5 април 2019 г.

09.30 – 09.45     Регистрация

09.45 – 10.00     Въведение от д-р Евгений Генчев, председател на БОЛП

10.00 – 11.15     Дисциплината на четене и дискусия:

Анелия Василева - Фрагмент 1

„Субектът е апарат. Този апарат е нещо непълно и именно в тази непълнота той установява функцията на определен обект като изгубен обект. Това е статутът на обекта а като присъстващ в нагона.“

(Жак Лакан, Семинар XI,Четирите основни понятия на психоанализата, стр.168 от френското

Весела Банова - Фрагмент 2

„Няма Жената, защото (…) по своята същност тя не е едно цяло.“

(Жак Лакан, Семинар XX,Encore, стр.68 от френското издание.)

11.15 – 12.15     Първа част - експозе Патрик Монрибо

12.15 – 12.30 Почивка

12.30 – 14.00     Втора част -  експозе Патрик Монрибо и дискусия

14.00 – 15.30 Обедна почивка

15.30 – 17.00 – Представяне на случай от Цветелина Иванова и дискусия

 

Такса участие:  50 лв., студенти 25 лв.

Таксата се заплаща на място, преди започването на семинара, или по банков път, след заявка на електронния адрес на БОЛП

Банкова сметка: Първа инвестиционна банка IBAN BG 51FINV91501015880014

BIC FINVBGSF / основание за плащане – такса семинар

 

template-joomspirit