Вихърът на картела - Връзки на привличане между картела и лаканианската психоанализа, Франк Ролие

Вихърът на картела

Връзки на привличане между картела и лаканианската психоанализа

(експозе на Франк Ролие, делегат за картелите в НЛШ, пред Лондонското общество на Новата лаканианска школа)

За начало ще направя кратък исторически преглед на картела, на неговия британски произход, независимо че вие сигурно знаете това от превода на Veronique Voruz и Philip Dravers на текста на Лакан „Английската психиатрия и войната“. Мисля, че този произход хвърля светлина върху днешната функция на картела. Неговото изобретяване наистина  е свързано с историята на психоанализата и усилията, да не кажем битката, на Лакан да изведе психоанализата от въображаемия свят и да я свърже с реалното.

template-joomspirit