КОЛЕКЦИЯ ФРОЙДИСТКО ПОЛЕ - ЗА ИМЕНАТА НА БАЩАТА

ЗА ИМЕНАТА НА БАЩАТА

Жак Лакан 

 Превод: Теодора Павлова

 Научен редактор: Весела Банова

 Редактор: д-р Евгений Генчев 

 Издателство: Сиела

 София, 2011

 

template-joomspirit