Писмо от Франк Ролие

Скъпи колеги,

Аргументът на Лилиа Мажуб за предстоящия конгрес на Новата лаканианска школа / NLS „Преносът във всички негови състояния – див, политически, психоаналитичен”, усилва нашето желание за работа по тази тема, която завързва различните полета на разнообразни размишления – теоретични, клинични и политически.

Картели – проблясък

Можем да създадем Картели – светкавица, насочени към подготовката на Конгреса. Тези картели могат да бъдат съставени едновременно както от членове, така и от нечленуващи в една група или общество-член на НЛШ.

Със заглавие, свързано с избраната тема за Конгреса, всеки един участник в картел – всеки картелианец, ще има възможност да работи върху свой собствен специфичен въпрос, с бързина, благоприятстваща появата на изненади. Както Президентът на НЛШ съобщи на членовете на Школата в своето електронно писмо от 16-ти Януари, ще бъде възможно на тези, които са плюс-един да насочат най-подходящата и най-жива работа към НЛШ. Научният комитет на Конгреса ще избере определен брой от тях, като техните автори ще имат възможност да ги представят на пленарните сесии по време на конгреса.  Практическите подробности – ограничен брой знаци за големина на текста и краен срок за изпращане, ще бъдат съобщени по-късно.

Други текстове от работата на картелите – проблясък ще могат да бъдат публикувани в « 4 + one », бюлетина на картелите, или също така в блога на конгреса.

Това въведение поставя картела в сърцевината на Школата.

Други картели

Все още ще имате възможност да регистрирате нов картел, по темата и в избрана от вас рубрика, на страницата на НЛШ - „Обявяване на картел”: : http://www.amp-nls.org/page/fr/32/dclaration-de-cartels.

Работата в картел - изработването на малко парче знание, което държи НЛШ жива!

Не се колебайте да разпространите широко това писмо.

С моите най-добри пожелания за 2018,

Сърдечни поздрави,

Франк Ролие

Делегат за картелите в НЛШ

template-joomspirit