Фройдистко поле, нулева година от Жак-Ален Милер

Фройдистко поле - Нулева година от Жак-Ален Милер

Париж, 11 юни 2017г.

Ще се предаде ли накрая психоанализата пред нарастващите безизходици на нашата цивилизация, както Лакан отбеляза веднъж в момент на потиснатост или гняв, когатопочетните членове на неговата Школа – Парижката фройдистка школа – отказаха да гарантират неговото „Предложение от 9 октомври 1967 г. относно психоаналитика на Школата“? Не се знае какво е писано.

Школите на фройдистко поле са отдавна такива, каквито Лакан искаше да бъдат – убежища от разочарованията/неудобствата на цивилизацията. След като отговорните за Школата на фройдистката кауза (ЕСF) инстанции, водени от нейния председател Кристиан Алберти, както и тези на Uforca[1], приеха с ентусиазъм моетопредложение за вземане на обществена позиция 1) против Марин льо Пен и нейната партия, 2) за демокрацията и правовата държава и след като по-голямата част от членовете се втурнаха с плам в националната кампания на републиканските и анти-льо Пен форуми,  виждаме по-ясно как ECF,  подкрепена от своите сателити Uforca, ACF[2]  и CPCT[3], може да стане това, което в момента на създаване на своята Школа, Лакан наричаше с енергия, която свидетелства според мен за борбения дух на френския народ, „оперативна база“, насочена едновременно към победа на Фройдистко поле надIPA[4] и преодоляване на безизходиците на цивилизацията, заплашващи самото съществуване на психоанализата.

Вниманието, което от 1-ви март тази година отдавам на политическата битка във Франция, не ме кара да забравя, че днес, посредством непрестанните усилия на няколко поколения аналитици, има не една, а седем Школи: ECF(Франция и Белгия), EOL (Аржентина), EBP (Бразилия), ELP (Испания), SLP (Италия),  NLS (първата лаканианска школа с английски език, обединяващо няколко страни в Европа) и последната създадена– NEL (Перу, Еквадор, Венецуела, Боливия, Куба и Маями).

След избирането на Макрон на 7-ми май –и тутакси редуцирания локален и второстепенен бунт, идващ от EOL, който действително имаше същата роля като Фрондата на почетните през 1967г., а именно спъване на движението напред – реших, че е добре уроците от френския опит да се пренесат на световно ниво. Ето защо, на 14 май създадох « lamovida Zadig », ZERO ABJECTION DEMOCRATIC INTERNATIONAL GROUP.

Тази неделя, 11 юни, ден след беседата, организирана в  EOL от УС и под осветленото ръководство на нейния председател Густаво Щиглиц, мога да анонсирам, че Фройдистко поле в своята съвкупност е вече свързано със Zadig.

Световната Лаканианска политическа мрежа няма да се бърка със Световната асоциация по психоанализа (AMP), нито с нейните Школи, тя образува по-скоро едно разширение на нивото на общественото мнение. В това качество, тя навсякъде ще се ползва от подкрепата на нашите институции и ще бъде част от Фройдистко поле в широкия смисъл на думата. По отношение на процедурите на Zadig и на каузите, които ще защитава на национално и интернационално ниво, всичко предстои да бъде изобретявано. Нашата инициатива относно венецуелската криза и петицията Пазолини са едно начало. В определената от първите ми решения рамка, свободно поле на инициативите!

Това е тоест: „Фройдистко поле - нулева година“. Без да бъде разрушавано, всичко започва отначало, за да бъде издигнато на по-високо ниво. И така, в едно второ време, вече разбирам защо прекъснах курса си през 2011г.

То бе следствие от спада на преноса ми към Фройдистко поле, подтикнат от чувството за неуспех, което ме обитаваше, откакто констатирах, че съвкупността от членове на ECF се бяха свързали с проекта Фреда, който предлагаше да замести установения от Лакан модел на Школата с този на асоциация от психотерапевти, заети да преследват субсидии и подчиняваща се на една асоциация – асоциация Аврора – известна със заместването, посредством своите пари, на инструкциите на Министерството на Здравеопазването. Този проект на ликвидация почти беше стигнал до реализация, когато сам му се противопоставих.

Освен това, Фройдистко поле изглеждаше да е достигнало през 2011 своя necplusultra [най-доброто възможно]. Видях се като затворник в света, който създадох -  това Фройдистко поле, ръководено от алгоритмите, с които го бях снабдил, и функциониращо без мен, както желаех. Не ми оставаше нищо друго, освен дамеля лекциите си до смъртта ми. Проклятието на « pratico-inerte » (Сартр) беше надвиснало над мен. Прекъсването на безконечния ми курс ми изглежда днес като безнадеждно усилие да избягам от вкаменяването и да се свържа отново с реалното на живота.

Страницата е затворена. ЖАМ 2 ще поеме курса от ЖАМ 1 под нова форма. Идеята ми е да въведа занапред в работата си тази на различните колективи на Фройдистко поле, които ще участват доброволно.

Вече е прието това да се случва в Италия под формата на този „Семинар за лаканианска политика“, който, заедно с Роза-Елена Манзети, ще водим на 8-ми юни в Торино, а следтова в Рим, Болоня и Милано, заедно с Ди Чачя, двойката Франческони и Мазоти, както и Фоки. Семинарът „Точка на капитониране“ ще е този, който реших да започна в Париж на 24 юни и който ще бъде заснет и пуснат онлайн. Предлагам на одобрението на аржентинските ни колеги семинара „Клипол“ (клиника и политика), който да се състои през месец декември в Буенос Айрес, по случай моето посещение за получаване на докторската степен honoriscausa – благодаря на ОсвалдоДелгадо за тази инициатива. Всичко е отворено навсякъде другаде във Фройдистко поле.

Ще определя през седмицата какво предстои в мрежата на Zadig, които вече са създадени или предстои да бъдат създадени по света, в мрежата, наречена „Канал на 1-то“, в програмата на Семинарите в Париж и Торино и т.н.

Бях заедно с моята приятелка МирейКардо(Лакан реагира с мимика на името й, когато му я представих),когато презюни 64г. Лакан прочете пред мен и малко по-малко от сто души, събрали се в салона на Силвия на ул. Лил № 3, своята „Допълнителна бележка“ към Акта на създаване. След като говори за „комитета за прием, наречен Кардо[5]“, той каза следното, което остава за мен главния залог: „Успехът на Школата ще се измерва с издаването на трудове, които да бъдат приемливи на мястото си“.

Именно за това става въпрос с мултиплицирането на Семинара: учението на Лакан да се запише завинаги в универсалния дискурс.

Превод: Теодора Павлова


[1]Union pour la formation en clinique analytique [Съюз за формиране в аналитична клинична практика] е асоциация, която от 1996г. обединява всички франкофонски клинични Секции, Антени и Колежи. Бел.пр.

[2]Асоциация на Фройдистко поле. Бел. пр.

[3]Психоаналитичен център за консултации и лечение. Бел. пр.

[4] Международната асоциация по психоанализа. Бел. пр.

[5]Най-вероятно се има предвид Кардо(от лат. Cardo, cardus) – улица в Римската империя, ориентирана север-юг, на която е бил съсредоточен обществения и икономически живот (cardusmaximus). Бел.пр.

template-joomspirit