КОЛЕКЦИЯ ФРОЙДИСТКО ПОЛЕ - ТРЕВОГАТА И БАЩАТА

ТРЕВОГАТА И БАЩАТА

Издателство "Унипрес"

София, 2009

Редактори: Весела Банова, Теодора Павлова, Ангелина Даскалова, Евгений Генчев;

Превод: Иван Ненчев, Катя Стойчева, Красикира Точева

template-joomspirit