Zadig Nosce Tempus (ZNT)

Уважаеми членове на БОЛП,

Новото движение за лаканианска политика Zadig е създадено в продължение на заетата позиция от психоаналитиците по отношение на президентските избори във Франция, изразена в "Призив към психоаналитиците против Марин льо Пен и партията на омразата", където се казва, че "няма психоанализа, достойна да носи това име, без правова държава, без свобода на мнението и на пресата, без дишането и динамиката на едно отворено общество". 

Един въвеждащ текст на Жак-Ален Милер ни ориентира в това.

Европейската лаканианска политическа мрежа носи името Zadig Nosce Tempus (ZNT) и в нея могат да включат всички европейски граждани, които не са членове на някоя политическа партия и не действат като нейни агенти. 

Желаещите да се присъединят към ZNT следва да попълнят приложения формуляр на френски или английски език и да го изпратят по пощата на посочения адрес: 

ZNT, Square Vergote 51 - 1030 Brussels - Belgium

 

УС на БОЛП

template-joomspirit