УСТАВ на БОЛП

УСТАВ

на

Сдружение “Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП

                                                                         

          ПРЕАМБЮЛ

- изменен с решение на ОС на 19.05.2012 година

След продължителна шестгодишна работа в България, през 2006 година е създадена “Група Фройдистко поле в България” с цел да съдейства за опознаването, изучаването и разпространението на психоанализата с лаканианска ориентация. Осигуряват се контакти и обмен с европейските инстанции на Фройдистко поле и със Световната Асоциация по Психоанализа, които имат същото призвание.

Развитието на “Група Фройдистко поле в България” създаде необходимост за трансформирането й през 2012 година в структура на New Lacanian School

NLS / Нова Лаканианска Школа – НЛШ (Школа на Световната Асоциация по Психоанализа) и до необходимост от промяната на названието й в „Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП.

Членовете на “Българско общество за лаканианска психоанализа” - БОЛП се ангажират да ползват името на НЛШ (Нова Лаканианска Школа) само добронамерено, да не вредят на репутацията й и да осъществяват нейните цели в България”.

template-joomspirit