CIEN - България

CIEN България

По време на ПИПОЛ 9 /13 юли 2019/ се състоя международна среща на на мрежите Детство към Фройдстко поле под председателството на Ев Милер-Роз. На тази среща Ев Милер представи официално СИЕН България, който се учредява след 20 годишна история. Първата лаборатория на СИЕН в България е „Да растеш без родители/ /1998-2004/, последвана от „Детето и неговите симптоми“ /от 2005 до 2009 с партньори психоаналитици от Бордо, от 2010 до 2016 – в партньорство с медико-педагогическия институт Куртил, Белгия/ и от 2017 досега /2019/ изцяло българска лаборатория на СИЕН с подкрепата на БОЛП. Весела Банова представи и „Училищната лаборатория“ на СИЕН в София, която функционира от две години. Това многогодишно развитие на Интердисциплинарния център за детето в България доведе до неговото приемане като самостоятелна и функционираща група в мрежата на всички организации, свързани с детето под шапката на Фройдистко поле. Решението за номинирането на СИЕН България е взето по време на годишното събрание на СИЕН на 16 юни 2019 след дискусия под мотото „Подкрепата за България“: „Връзката между СИЕН Франция и СИЕН България е важна. Отвъд побратимяването между двете страни, е иницииран проект СИЕН България. Подкрепата на СИЕН Франция би могла да засяга специфични срещи с колеги в Европа. СИЕН Франция може да подкрепя инциативи във връзка с обмен, иницииран от специфични заявки, направени към Фондация Фройдистко поле или към СИЕН. Следователно по-скоро една специфична линия „подкрепа за България“, би било по-точно, ако се запише „действие или подкрепа на СИЕН в Европа“. Това е признание е и голям успех за „Фройдистко поле в България” и за разпространението на лаканианската психоанализа у нас.

Понастоящем СИЕН България включва лабораториите „Детето и неговите симптоми“ и Училищната лаборатория.

Весела Банова

Отговорник в УС на БОЛП за СИЕН България

Интердисциплинарен Център за Детето CIEN

31 декларирани или все още формиращи се лаборатории изграждат живата сила на Интердисциплинарния център за детето /CIEN/, който още от създаването си се вписва във Фройдистко поле.

CIEN работи върху ефектите на доминиращите дискурси, които имат амбицията да представят модели на добрите практики, че дори и да ги препоръчват на институциите, които приемат деца и младежи.

Настоящата председателка на CIEN, Никол Бори казва: „Ние сме изключително внимателни по отношение на еволюцията на начините на работа в институция относно посрещането на симптомите, които неизбежно се изявяват. Психоанализата не се интересува от това, което привежда в норма, а от това, което цивилизова всеки един, тя посреща непоносимото, неизлечимото. Този интерес, CIEN го носи там, където различните специалисти, били те на анализа или не, практикуват своята дейност. В най-добрия случай институциите също посрещат децата в тяхната индивидуалност на принципа един по един, но в един колектив, който едновременно е основание за появата на цивилизоване, но и на напрежения. Семейството е първата институция на човека. Но откакто градим цивилизация, ние сме измислили институциите, които да посрещат някои особени смущения, ненамиращи друг изход освен разрушението.

Основаваме една институция с други, всички те не притежаващи едни и същите таланти и това е повод за радост, тъй като в това разнообразие има неща, които стават възможни, има начини да се понесе болезнената безизходица за някои. Именно това е работата на CIEN. Професионалисти, които се борят с неудобството от съвременните изисквания, наложени на институциите, които се срещат с други професионалисти, които желаят да споделят трудностите си, плашещата безизходица в своята практиката. В тази своя интердисциплинарност, CIEN има един инструмент: разговорът.

Ние не даваме готови методи на работа, а се опитваме да направим по-ясно това, което идва като непоносимо, смущението, това, което се възмущава в конфликтите, което се вцепенява в самотни или объркани моменти на вглъбяване в себе си. Опитваме се да намерим как да лекуваме, но не карайки смущението да замлъкне, а опитвайки се да разберем заедно неговата логика, за да го издигнем до достойнството на един поносим симптом.

В една институция възрастните отговарят за децата и младежите, които са им поверени, с техния опит и с тяхното обособено желание. Това не става без тревога, нито без ясно съзнание за техните граници. Да бъдем повече от един и заедно получава тук цялата си важност. CIEN търси да намери общ език с други дискурси, да разбере последиците от тези дискурси в клинични ситуации, където деца и младежи са поставени между семейството, училището и институцията. В тази интердисциплинарност, CIEN се учи от детето.

Както го формулира Жак-Алeн Милер в заключение на първия работен ден на Института на Детето през март 2011: “Знанието на детето в смисъла на знанието, което то има, не е от тези знания на подобието, от тези подвеждащите знания, които са издигнати в дискурси по същата матрица като дискурса на Университета. Знанието на детето е едно автентично знание, било то известно или неизвестно, и като такова то се вписва в аналитичния дискурс [...] Детето влиза в аналитичния дискурс като същество на знанието, а не само като същество на наслаждението.”

През март 2019 се състоя 5ят работен ден на Института на детето по темата, приготвяна в продължение на две години “Деца насилници”. Лабораториите активно допринесоха за този работен ден. Сега започваме работа по подготовката на шестия работен ден на Института на детето, който ще се проведе през март 2021 под заглавието: “Разликата между половете”.

CIEN продължава своята изследователска работа върху дискурсите и запазва една особена бдителност по отношение на няколко въпроса:

Професионалисти от Държавното образование участват в лабораториите и ни помагат да мислим еволюцията на педагогическите дискурси върху детето.

Темата на PIPOL от юли 2019: “Несъзнаваното и мозъкът, нищо общо” беше работена надълго и нашироко в лабораториите, в следствие на което излязоха два броя на @-trait[1] на CIEN.

Ние продължаваме да подхождаме с бдителност към новите закони, като например този за реформата с Наредбата от 1945 и тези, които се отнасят до семейната институция, както и до настанените деца.

Продължаваме публикуването на @-trait на CIEN и екипът на Клер Брисон събира текстовете, произтичащи от лабораториите. Събитията на Школата на Фройдистката кауза, както и тези на Фройдистко поле и на Института на Детето оказват влияние върху работата в лабораториите, за което свидетелства @-trait на CIEN.

CIEN е търсен от различни институции за провеждане на обучителни интердисциплинарни стажове.

CIEN отговаря на нужните критериите за да бъде организация с обучителна дейност“.

 

Работна тема за 2021-2022 на двете лаборатории към СИЕН България е:
Отчаяни родители-ужасни деца.
Ориентиращ текст по темата на Даниел Роа 

 


[1] @-trait на СИЕН е електронно списание, където се публикува работата на лабораториите.

template-joomspirit